Leszek

Technologie

Zarzadzanie – Stare technologie Logistyka wstrętny typ takich nazywają Polityczni