Ludwik Stanisław Dorn 1954-2022

Ludwik Stanisław Dorn 1954-2022
Ludwik Stanisław Dorn 1954-2022

 

Ludwik Dorn związał się z polityką w 2005 roku, kiedy to startował w wyborach parlamentarnych z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Został wybrany posłem na Sejm V kadencji z okręgu tarnowskiego. W Sejmie Dorn był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Jego działalność polityczna była skoncentrowana na dziedzinie kultury i środków masowego przekazu. Dorn angażował się w różne inicjatywy mające na celu rozwój i promocję kultury, w tym m.in. organizację imprez artystycznych i koncertów. W Sejmie Dorn zasiadał w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą, gdzie angażował się w sprawy związane z polskim kinem i teatrem oraz promocją kultury polskiej za granicą.

Po zakończeniu kadencji poselskiej w 2007 roku Ludwik Dorn wycofał się z polityki i powrócił do swojej działalności biznesowej, a także pracy w branży sportowej i kulturalnej.