Kopiowanie kaset Studio

Vademecum formatów Wideo

Vademecum formatów Wideo

Dlaczego powstało tak dużo formatów wideo na świecie?

Współczesny świat mediów cyfrowych jest nasycony różnorodnością formatów wideo, co może wydawać się chaotyczne i skomplikowane. Jednak za tą różnorodnością kryją się konkretne przyczyny i potrzeby technologiczne, ekonomiczne oraz użytkowe. W niniejszej pracy przyjrzymy się głównym powodom, dla których powstało tak wiele formatów wideo na świecie.

1. Rozwój technologiczny

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na powstawanie nowych formatów wideo jest dynamiczny rozwój technologiczny. Nowe technologie, takie jak HD, 4K czy 8K, wymagają formatów zdolnych do obsługi wyższej jakości obrazu i dźwięku. Na przykład, standard H.264 (MPEG-4 Part 10) został opracowany, aby sprostać wymaganiom rosnącej jakości obrazu, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kompresji. Z kolei nowszy standard H.265 (HEVC) został stworzony, aby jeszcze bardziej zoptymalizować kompresję dla materiałów w ultra wysokiej rozdzielczości (UHD).

2. Zróżnicowane potrzeby użytkowników i urządzeń

Różne formaty wideo są również wynikiem zróżnicowanych potrzeb użytkowników oraz różnych typów urządzeń, na których materiały wideo są odtwarzane. Na przykład, formaty takie jak MP4 czy MOV są często wykorzystywane na urządzeniach mobilnych ze względu na ich wszechstronność i kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi. Z kolei formaty takie jak AVI czy WMV były popularne w erze komputerów osobistych z systemem Windows.

3. Wymagania branżowe i standardy

Każda branża, która korzysta z materiałów wideo, może mieć specyficzne wymagania dotyczące formatów wideo. Na przykład, branża filmowa często korzysta z formatów takich jak ProRes czy DNxHD ze względu na ich zdolność do zachowania wysokiej jakości obrazu przy edycji i produkcji. Branża transmisji telewizyjnej z kolei może preferować formaty takie jak MPEG-2 ze względu na ich efektywność w transmisji sygnału przez satelity i kabel.

4. Kompresja i wydajność

formaty audio wideo
formaty audio wideo

Kompresja jest kluczowym aspektem w tworzeniu formatów wideo. Różne formaty oferują różne poziomy kompresji, co wpływa na jakość obrazu i wielkość pliku. Na przykład, formaty takie jak H.264 i H.265 są znane z wysokiej efektywności kompresji, co jest istotne dla strumieniowania wideo przez internet, gdzie przepustowość jest ograniczona. Inne formaty, takie jak RAW, oferują minimalną kompresję, co jest ważne dla profesjonalnych zastosowań, gdzie jakość obrazu ma kluczowe znaczenie.

5. Polityka i regulacje

W niektórych przypadkach polityka i regulacje rządowe również wpływają na rozwój formatów wideo. Na przykład, w różnych regionach świata mogą obowiązywać różne standardy nadawania telewizyjnego, takie jak NTSC w Ameryce Północnej, PAL w Europie i SECAM w niektórych częściach Afryki i Azji. Te różnice techniczne wymuszają stosowanie różnych formatów wideo, aby sprostać lokalnym wymaganiom nadawania.

6. Otwarte standardy vs. formaty własnościowe

Istnieje również rozróżnienie między otwartymi standardami a formatami własnościowymi. Format otwarty, taki jak WebM, jest dostępny dla wszystkich bez opłat licencyjnych, co sprzyja jego powszechnemu stosowaniu, szczególnie w kontekście open source i internetowym. Z kolei formaty własnościowe, takie jak H.264, mogą wymagać opłat licencyjnych, ale często oferują zaawansowane funkcje, które są atrakcyjne dla producentów sprzętu i oprogramowania.

Podsumowanie

Różnorodność formatów wideo jest wynikiem wielu czynników, takich jak rozwój technologiczny, zróżnicowane potrzeby użytkowników, wymagania branżowe, efektywność kompresji, regulacje prawne oraz różnice między otwartymi a własnościowymi standardami. Każdy format wideo został stworzony z myślą o specyficznych wymaganiach i warunkach, co prowadzi do bogatej i zróżnicowanej ekosystemy multimedialnej, którą znamy dzisiaj. Dzięki tej różnorodności, możliwe jest dostosowanie materiałów wideo do szerokiego spektrum zastosowań i urządzeń, co w efekcie zwiększa dostępność i jakość treści wideo na całym świecie.

7. Historia i ewolucja mediów

Różnorodność formatów wideo jest również wynikiem długiej historii i ewolucji mediów. Od czasów wynalezienia kina, poprzez erę telewizji analogowej, aż do współczesnych technologii cyfrowych, formaty wideo musiały się dostosowywać do zmieniających się technologii i oczekiwań konsumentów. Na przykład, początkowo popularne formaty takie jak VHS czy Betamax zostały zastąpione przez płyty DVD, a te z kolei przez Blu-ray i formaty strumieniowe. Każdy z tych etapów rozwoju mediów wprowadzał nowe standardy i wymagania techniczne, które przyczyniały się do powstawania nowych formatów wideo.

8. Konkurencja na rynku

Konkurencja między producentami sprzętu i oprogramowania również odgrywa kluczową rolę w powstawaniu nowych formatów wideo. Firmy takie jak Sony, Panasonic, Apple, Microsoft i wielu innych mają swoje własne rozwiązania technologiczne, które często są niekompatybilne z produktami konkurencji. Przykładem mogą być formaty takie jak AVCHD (opracowany przez Sony i Panasonic) czy QuickTime (opracowany przez Apple). Wprowadzenie własnych formatów pozwala firmom na lepszą kontrolę nad ekosystemem ich produktów i usług, co może przyciągnąć lojalnych klientów.

9. Strumieniowanie i media internetowe

Wraz z rosnącą popularnością strumieniowania wideo i mediów internetowych, pojawiła się potrzeba nowych formatów, które są zoptymalizowane pod kątem przesyłania danych przez internet. Format WebM, stworzony przez Google, jest przykładem takiego formatu, który został zaprojektowany z myślą o efektywnej kompresji i szybkim przesyłaniu strumieniowym. Inne formaty, takie jak HLS (HTTP Live Streaming) opracowany przez Apple, również spełniają specyficzne wymagania strumieniowania wideo na żywo i na żądanie.

10. Bezpieczeństwo i prawa autorskie

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony praw autorskich również wpływają na rozwój formatów wideo. Technologie DRM (Digital Rights Management) są często wbudowane w formaty wideo, aby zabezpieczyć treści przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. Na przykład, formaty takie jak MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) mogą wspierać różne systemy DRM, co pozwala na elastyczne zarządzanie prawami do treści wideo.

11. Innowacje w kodowaniu i dekodowaniu

Postępy w technologiach kodowania i dekodowania wideo również prowadzą do powstawania nowych formatów. Kodeki takie jak VP9, opracowany przez Google, czy AV1, stworzony przez Alliance for Open Media, oferują zaawansowane techniki kompresji, które pozwalają na lepszą jakość obrazu przy niższym zużyciu przepustowości. Te innowacje są kluczowe w kontekście rosnących wymagań dotyczących jakości wideo, szczególnie w kontekście transmisji strumieniowych i mobilnych.

12. Specyficzne zastosowania i nisze rynkowe

Niektóre formaty wideo powstały z myślą o specyficznych zastosowaniach i niszach rynkowych. Na przykład, formaty takie jak DCP (Digital Cinema Package) są używane w przemyśle filmowym do dystrybucji cyfrowych kopii filmów w kinach. Z kolei formaty takie jak XDCAM są wykorzystywane w produkcji telewizyjnej i reporterskiej ze względu na ich niezawodność i łatwość użycia w warunkach polowych.

Podsumowanie

Różnorodność formatów wideo na świecie jest wynikiem wielu skomplikowanych i zróżnicowanych czynników. Rozwój technologiczny, zróżnicowane potrzeby użytkowników, wymagania branżowe, kompresja i wydajność, regulacje prawne, konkurencja rynkowa, strumieniowanie mediów internetowych, bezpieczeństwo i prawa autorskie, innowacje w kodowaniu oraz specyficzne zastosowania – wszystkie te elementy współdziałają, prowadząc do powstawania nowych formatów wideo.

Każdy z formatów został stworzony z myślą o konkretnych potrzebach i warunkach, co pozwala na dostosowanie materiałów wideo do szerokiego spektrum zastosowań i urządzeń. Dzięki tej różnorodności, możliwe jest spełnienie różnorodnych oczekiwań konsumentów oraz wymagania techniczne, co w efekcie przyczynia się do dynamicznego rozwoju mediów cyfrowych i technologii wideo na całym świecie.

 

13. Wpływ globalizacji i lokalnych rynków

Globalizacja wpłynęła na rozwój wielu formatów wideo, ale jednocześnie lokalne rynki mają swoje unikalne wymagania i preferencje, które również kształtują formaty wideo. Na przykład, w Chinach, formaty takie jak AVS (Audio Video Standard) zostały opracowane, aby uniezależnić się od międzynarodowych standardów i opłat licencyjnych. W Japonii, format HVD (Holographic Versatile Disc) był rozwijany jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nośniki o dużej pojemności. Te lokalne inicjatywy pokazują, jak różnorodne są potrzeby różnych rynków, co przyczynia się do powstawania nowych formatów wideo.

14. Wymagania przemysłowe i specjalistyczne

Niektóre branże, takie jak medycyna, wojsko, nauka i przemysł kosmiczny, mają bardzo specyficzne wymagania dotyczące formatów wideo. Na przykład, w medycynie formaty takie jak DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) są używane do przechowywania i przesyłania obrazów medycznych. W wojsku, specjalistyczne formaty wideo są używane do rejestrowania i analizowania danych z misji. W nauce, formaty wideo mogą być dostosowane do rejestrowania eksperymentów i zjawisk w wysokiej rozdzielczości lub przy użyciu specjalistycznych kamer.

15. Interoperacyjność i zgodność

Interoperacyjność i zgodność są kluczowymi kwestiami w kontekście formatów wideo. Różne formaty muszą być często zgodne z różnymi systemami operacyjnymi, platformami i urządzeniami. To wymaga opracowywania formatów, które mogą być łatwo konwertowane między sobą lub które wspierają różne technologie DRM i metadane. Przykładem takiego formatu jest MP4, który jest wszechstronny i szeroko wspierany przez większość urządzeń i platform.

16. Ewolucja standardów nadawania

Ewolucja standardów nadawania, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, miała ogromny wpływ na rozwój formatów wideo. Przykładem może być przejście z nadawania analogowego (NTSC, PAL, SECAM) na nadawanie cyfrowe (DVB, ATSC, ISDB). Każdy z tych standardów wymagał nowych formatów wideo, które mogłyby sprostać wymaganiom technicznym dotyczącym jakości sygnału, kompresji i przesyłania danych.

17. Wpływ przemian społecznych i kulturalnych

Przemiany społeczne i kulturalne również mają wpływ na rozwój formatów wideo. Na przykład, rosnąca popularność platform społecznościowych takich jak YouTube, TikTok i Instagram wymusiła opracowanie formatów, które są zoptymalizowane pod kątem krótkich, szybko ładowanych i łatwo udostępnianych filmów. Formaty takie jak MP4, ze względu na swoją wszechstronność i mały rozmiar plików, stały się dominującymi formatami w mediach społecznościowych.

18. Przyszłość formatów wideo

Patrząc w przyszłość, możemy spodziewać się dalszej ewolucji formatów wideo w odpowiedzi na nowe technologie i zmieniające się potrzeby rynku. Przykłady takich technologii to rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR), które wymagają nowych formatów do obsługi trójwymiarowych i interaktywnych treści wideo. Również rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego może prowadzić do powstania nowych formatów, które będą lepiej optymalizowane pod kątem analizy danych wideo i automatycznego przetwarzania treści.

Podsumowanie

Różnorodność formatów wideo jest wynikiem złożonej interakcji wielu czynników technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Dynamiczny rozwój technologii, specyficzne potrzeby różnych branż, wymagania użytkowników, globalizacja, lokalne rynki, konkurencja rynkowa, ewolucja standardów nadawania, zmiany społeczne i kulturalne, a także innowacje w kodowaniu i dekodowaniu – wszystkie te elementy przyczyniają się do powstawania i rozwoju nowych formatów wideo.

Każdy format wideo ma swoje unikalne cechy i zastosowania, które odpowiadają na konkretne potrzeby i wyzwania. Dzięki tej różnorodności możliwe jest nie tylko spełnienie różnorodnych oczekiwań konsumentów, ale także rozwijanie technologii wideo, które są coraz bardziej zaawansowane, efektywne i dostosowane do zmieniających się realiów cyfrowego świata. Przyszłość przyniesie z pewnością nowe formaty i technologie, które będą kontynuować tę dynamiczną ewolucję, dostarczając coraz lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań dla globalnego rynku wideo.

Oto lista najważniejszych formatów plików wideo, które pojawiły się od 1970 roku do dziś, w kolejności chronologicznej ich wprowadzenia:

QuickTime (MOV) – Apple (1991)
MPEG-1 (MPG) – ISO/IEC (1993)
MPEG-2 (MPG, TS, VOB) – ISO/IEC (1995)
AVI (Audio Video Interleave) – Microsoft (1992)
RealVideo (RM, RMVB) – RealNetworks (1997)
ASF (Advanced Systems Format) – Microsoft (1999)
DivX (DIVX) – DivX, Inc. (1999)
WMV (Windows Media Video) – Microsoft (1999)
MPEG-4 (MP4) – ISO/IEC (2001)
Flash Video (FLV, F4V) – Adobe Systems (2002)
Matroska (MKV) – Open source (2002)
3GP (Third Generation Partnership Project) – 3GPP (2003)
HDV (High Definition Video) – Joint development by several camcorder producers (2003)
DVR-MS (Microsoft Digital Video Recording) – Microsoft (2004)
H.264/AVC (Advanced Video Coding) – ITU-T/ISO/IEC (2003)
M4V (iTunes Video) – Apple (2004)
WebM – Open source (2010)
Ogg Theora – Open source (2004)
HEVC/H.265 (High Efficiency Video Coding) – ITU-T/ISO/IEC (2013)
AV1 (AOMedia Video 1) – Open Source (2018)

SVCD (Super Video CD) – 1998
VCD (Video CD) – 1993
DV (Digital Video) – 1995
XviD – 2001
M2TS (Blu-ray BDAV Video File) – 2006
FLIC (Autodesk Animator) – 1989
M2V (MPEG-2 Video Only) – Powiązane z MPEG-2
MXF (Material Exchange Format) – 2004
ProRes – Apple (2007)
DNxHD (Digital Nonlinear Extensible High Definition) – Avid (2003)
VP8 – Google (2008)
VP9 – Google (2013)
QTFF (QuickTime File Format) – Apple (1991)
Cinepak – Radius (1991)
Indeo Video Technology – Intel (1992)
Sorenson Video – Sorenson Media (1998)

Te formaty plików również odegrały ważne role w przechowywaniu i przetwarzaniu wideo na przestrzeni lat, oferując różne poziomy kompresji i jakości dla różnorodnych zastosowań, od amatorskich po profesjonalne produkcje wideo.
User
Jesli znasz podaj następne
ChatGPT

Zapewne! Istnieje jeszcze więcej formatów plików wideo, które można wymienić. Oto kolejna partia, obejmująca zarówno starsze, jak i bardziej niszowe formaty:

AMV (Anime Music Video) – Popularny w przenośnych odtwarzaczach MP4/MP3 w Chinach.
NUT – Otwarty kontener multimedialny.
SMV (SigmaTel Motion Video) – Format używany w niektórych odtwarzaczach MP3/MP4.
YUV – Służy głównie do testowania i benchmarkowania w przetwarzaniu obrazu.
DVCPRO – Panasonic (1995) – Wariant formatu DV opracowany dla profesjonalistów.
AVC-Intra – Panasonic – Kodek przeznaczony dla profesjonalnych kamkorderów.
XAVC – Sony (2012) – Format dla profesjonalnych kamkorderów i sprzętu do nagrywania.
MJPEG (Motion JPEG) – Popularny w kamerach cyfrowych i urządzeniach do nagrywania wideo.
Huffyuv – Bezpłatny kodek lossless video dla systemów Windows.
Lagarith – Kolejny kodek lossless video, podobnie jak Huffyuv, ale często oferujący lepszą kompresję.
MSU Lossless – Kodek video bezstratny opracowany przez Moskiewski Uniwersytet Państwowy.

Te formaty i kodeki mają różne zastosowania, od użytku domowego i hobbystycznego, przez profesjonalne środowiska produkcyjne, aż po specjalistyczne aplikacje techniczne i naukowe. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy, które sprawiają, że są odpowiednie dla konkretnych zastosowań i wymagań technicznych.
User
Podaj następne
ChatGPT

Oczywiście, oto kolejna lista formatów wideo, które również miały wpływ na branżę:

VC-1 – Rozwinięty przez Microsoft, znany z użycia w HD DVD i Blu-ray Disc.
Dirac – Rozwinięty przez BBC, otwarty i wolny od patentów format kompresji.
FFV1 – Format bezstratnej kompresji wideo, który jest częścią projektu FFmpeg.
Canopus HQ – Kodek firmy Grass Valley, stosowany w profesjonalnym sprzęcie wideo.
Cineform – Kodek stosowany głównie w produkcji filmowej, znany z wysokiej jakości obrazu.
Apple Intermediate Codec – Stosowany w edycji wideo w produktach Apple do zachowania jakości.
Bink Video – Rozwinięty przez RAD Game Tools, używany głównie w grach wideo.
REDCODE RAW (R3D) – Kodek stosowany w cyfrowych kamerach filmowych RED.
SheerVideo – Bezstratny kodek wideo, zaprojektowany do szybkiego przetwarzania.
VP6, VP7 – Starsze wersje kodeków firmy On2 Technologies, które poprzedzały VP8 i VP9.
Theora – Wolny od opłat licencyjnych kodek, część projektu Xiph.org Foundation.
Screencast – Format stosowany w oprogramowaniu do nagrywania ekranu.
JPEG 2000 – Używany również wideo, znany z zastosowania w cyfrowym kinie.
VC-3 (DNxHD, DNxHR) – Avid Technology, popularne w postprodukcji wideo.
Apple ProRes RAW – Najnowsza odmiana kodeka ProRes, przeznaczona dla materiałów RAW.

.avi – Audio Video Interleave, używany powszechnie w systemach Windows.
.mp4 – MPEG-4 Part 14, szeroko stosowany do strumieniowego przesyłania i przechowywania multimediów.
.mov – QuickTime Movie, format stworzony przez Apple.
.wmv – Windows Media Video, popularny w ekosystemie Microsoft.
.flv – Flash Video, choć obecnie rzadziej używany, był popularny w internecie.
.mkv – Matroska Video, wspiera różnorodne kodeki i jest popularny dla materiałów HD.
.webm – WebM, format projektowany dla użycia w internecie z kodekami VP8/VP9 i AV1.
.rm – RealMedia, stosowany przez RealPlayer.
.mpeg lub .mpg – format MPEG, używany dla plików MPEG-1 lub MPEG-2.
.m4v – MPEG-4 Video File, często stosowany w urządzeniach Apple.
.vob – Video Object, używany na DVD.
.3gp – Third Generation Partnership Project, używany w telefonach komórkowych.
.ts – Transport Stream, używany w transmisji i przechowywaniu materiałów wideo w telewizji cyfrowej.
.m2ts – MPEG-2 Transport Stream, używany na płytach Blu-ray.
.ogv – Ogg Video, format otwarty obsługujący strumieniowe przesyłanie wideo.
.divx – DivX-encoded Video File.
.xvid – Xvid-encoded Video File.
.svi – Samsung Video File, stosowany w urządzeniach Samsung.
.asf – Advanced Systems Format, format kontenera Microsoft.
.f4v – Flash MP4 Video File, wariant formatu FLV używany w Adobe Flash.

.dvr-ms – Microsoft Digital Video Recording, używany w Windows Media Center.
.m2v – MPEG-2 Video File, zawiera tylko strumień wideo.
.qt – QuickTime Movie File, format stworzony przez Apple, podobnie jak .mov.
.amv – Anime Music Video File, używany w niektórych odtwarzaczach MP4 w Chinach.
.yuv – Uncompressed YUV Video File, używany w obróbce wideo i badaniach.
.rmvb – RealMedia Variable Bitrate, format RealMedia przeznaczony do zmiennego bitrate.
.avchd – Advanced Video Coding High Definition, format dla cyfrowych kamer wideo.
.vp8, .vp9 – Video file encoded with VP8 or VP9 video codec.
.prores – Apple ProRes Video File, używany w profesjonalnej postprodukcji wideo.
.r3d – REDCODE RAW Video File, używany w kamerach RED Digital Cinema.
.braw – Blackmagic RAW Video File, format RAW stosowany w kamerach Blackmagic.
.gifv – Video version of the Graphic Interchange Format, używany głównie w mediach społecznościowych.
.mxf – Material Exchange Format, format plików używany w profesjonalnych kamerach i systemach edycji.
.cine – Phantom Digital Video File, używany w wysokiej jakości kamerach do filmowania w super slow-motion.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format do strumieniowania wideo.
.hevc – High Efficiency Video Coding file, również znany jako H.265.
.indd – Adobe InDesign document, może zawierać wbudowane wideo w dokumentach.
.fla – Adobe Flash project file, może zawierać animacje i wideo.

.h264 – H.264 Video File, często używany do zapisu plików wideo w tym kodeku bez kontenera.
.263 – H.263 Video File, format wykorzystywany głównie w wideokonferencjach.
.265 – H.265 Video File, znany również jako HEVC, używany dla wysokiej efektywności kompresji.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, stosowany przede wszystkim w wideo internetowym.
.webp – WebP image, format, który choć głównie służy do obrazów, wspiera również krótkie klipy wideo.
.mpeg4 – MPEG-4 Video File, alternatywne rozszerzenie dla plików MP4.
.gvi – Google Video File, format używany w przeszłości przez Google Video.
.ismv – IIS Smooth Streaming Video File, używany w strumieniowaniu wideo przez serwery Microsoft.
.iva – Surveillance Video File, używany w systemach monitoringu.
.m1v – MPEG-1 Video File, stosowany w starszych systemach multimedialnych.
.m21 – MPEG-21 File, używany do integracji różnych typów multimedialnych.
.mjpg, .mjpeg – Motion JPEG Video File, używane w kamerach CCTV i fotograficznych.
.mod – JVC Everio Video Capture File, stosowany w niektórych kamerach cyfrowych.
.mpeg2 – MPEG-2 Video File, alternatywne rozszerzenie dla plików MPG/M2V.
.mtv – MTV Video Format, używany w niektórych przenośnych odtwarzaczach MP4.
.roq – Id RoQ File, format używany w grach wideo, zwłaszcza przez id Software.
.rv – Real Video File, kolejne rozszerzenie dla plików wideo RealMedia.
.tod – JVC Everio Video Capture File, używany w kamerach cyfrowych JVC.
.vivo – VivoActive Video File, starszy format strumieniowego przesyłania wideo.
.wve – Wondershare Filmora project file, używany w edycji wideo w aplikacji Wondershare Filmora.

.div – DIVX Video File, stary format stosowany w niektórych odtwarzaczach DivX.
.smk – Smacker Video File, format wideo używany głównie w grach komputerowych.
.bik – Bink Video File, format używany w grach do efektywnego przechowywania wideo.
.pva – Packetized Elementary Stream, używany w telewizji satelitarnej i naziemnej.
.riff – Resource Interchange File Format, format kontenera, który może zawierać dane wideo.
.fcp – Final Cut Project, plik projektu używany w programie Final Cut Pro.
.edl – Edit Decision List, plik listy decyzji montażowych, używany w postprodukcji.
.m2p – MPEG-2 Program Stream, wariant MPEG-2 przeznaczony do transmisji i zapisu.
.m15, .m75 – używane w starych formatach strumieniowych MPEG Audio.
.scm – ScreenCam Screen Recording, używany przez program Lotus ScreenCam do nagrywania ekranu.
.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore.
.seq – NorPix Sequence Format, używany w systemach zapisywania sekwencji wideo do zastosowań naukowych.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, używany w oprogramowaniu do przechwytywania wideo Sonic Foundry.
.trec – TechSmith Recorder File, format używany w Camtasia Studio do zapisu projektów.
.veg, .veg.bak – Vegas Video Project, plik projektu używany w Sony Vegas.
.vft – VideoStudio Filter File, używany w Corel VideoStudio.
.wlmp – Windows Live Movie Maker Project File, projekt filmowy w Windows Live Movie Maker.
.zeg – Zwei-Stein Video Editor Project, plik projektu używany w edytorze wideo Zwei-Stein.
.aec – Cinema 4D After Effects Composition, plik wymiany między Cinema 4D a Adobe After Effects.
.vp3, .vp4 – Starsze formaty kodeków wideo TrueMotion VP.

.d2v – DVD2AVI File, używany w procesie ripowania DVD do AVI.
.d3v – Datel Video File, format wideo używany w urządzeniach Datel.
.dir – Adobe Director Movie File, plik wideo używany w projekcie Adobe Director.
.dmsd – Roxio MyDVD Project, plik projektu używany w Roxio DVD Creation software.
.dmsm – Roxio MyDVD Project, wersja projektu bez mediów, używana w Roxio Creator.
.dmss – Roxio VideoWave SlideShow, plik projektu slajdów w Roxio VideoWave.
.dnc – Windows Dancer File, używany przez Windows Dancer w Windows XP Media Center Edition.
.eye – Eyetv Video Recording File, używany przez Elgato’s EyeTV software.
.ezt – EasyTitles File, używany do dodawania napisów do wideo.
.flc – FLIC Animation, format używany do animacji, wcześniejszy od FLV.
.hkm – Havok Movie File, używany w przemyśle gier do animacji postaci i obiektów.
.imovieproject – iMovie Project File, plik projektu używany przez Apple iMovie.
.ircp – SpeedGrade IRIDAS Composite, używany przez Adobe SpeedGrade.
.ivf – Indeo Video Format, stary format wideo, wspierany przez starsze wersje systemów Windows.
.m21 – MPEG-21 File, używany do integracji różnych typów multimedialnych.
.m4e – MPEG-4 Video File, rzadziej spotykane rozszerzenie plików MPEG-4.
.mgv – PSP Video File, format używany w PlayStation Portable.
.mnv – PlayStation Movie File, używany w Sony PlayStation.
.moi – Video Recording Metadata File, zawiera metadane dla plików wideo z kamer cyfrowych.
.mp21, .mp22 – MPEG-21 Multimedia Framework, używany do zintegrowanych multimediów.

.msh – Visual Communicator Project File, używany w programie Visual Communicator.
.mvc – Movie Collector Catalog File, używany przez oprogramowanie do katalogowania filmów Movie Collector.
.mys – myScreensaver Maker Project File, plik projektu używany w myScreensaver Maker.
.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore do tworzenia DVD i Blu-ray.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format plików wideo używany do strumieniowania.
.nuv – NuppelVideo File, format wideo używany przez MythTV, system do nagrywania telewizji.
.ogm – Ogg Media File, kontener używany do strumieniowego przesyłania wideo, audio oraz napisów.
.pds – PowerDirector Script File, plik projektu używany w CyberLink PowerDirector.
.pgi – Panasonic Guide File, metadane dla wideo nagranego przez Panasonic DVR.
.pmf – PSP Movie File, format wideo używany na PlayStation Portable.
.pro – Profile File, plik zawierający ustawienia dla różnych aplikacji.
.prproj – Premiere Pro Project, plik projektu używany w Adobe Premiere Pro.
.pss – PlayStation Sound File, często zawiera audio lub wideo używane w grach na PlayStation.
.pva – PVA File Format, używany do przechowywania MPEG-2 TS w celu przechwytywania wideo.
.qtz – Quartz Composer File, używany przez Quartz Composer do tworzenia wizualizacji wideo.
.rmd – RED Metadata File, plik metadanych dla plików wideo nagranych przez kamery RED.
.rmp – RealMedia Plug-in, plik plug-inu dla RealMedia.
.rms – RealMedia Stream Redirector, używany do przekierowywania strumieni wideo.
.rvl – Muvee Reveal X Project File, plik projektu używany w Muvee Reveal X.
.sbk – SWiSH Project Backup File, plik kopii zapasowej projektu utworzony w SWiSH Max.

.scm – ScreenCam Screen Capture File, format używany przez program Lotus ScreenCam do nagrywania ekranu.
.sec – Samsung Security Video File, używany przez systemy bezpieczeństwa Samsung.
.sfd – Smaky Film Document, format plików wideo używany w oprogramowaniu do edycji filmów Smaky.
.smi – SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) Document, używany do opisu multimediów interaktywnych prezentacji.
.smil – SMIL Presentation File, inny format używany dla dokumentów SMIL.
.srt – SubRip Subtitle File, format pliku napisów, który jest powszechnie używany w wideo.
.stl – Spruce Technologies Subtitle File, format pliku napisów używany w produkcji DVD.
.sub – Subtitle File, powszechnie używany razem z formatami DIVX i XVID.
.svi – Samsung Video File, format pliku wideo używany przez odtwarzacze Samsung.
.swf – Shockwave Flash, używany do przechowywania animacji i interaktywnych elementów multimedialnych, a czasem także wideo.
.tix – DivX Video Download Activation File, używany do aktywacji pobierania wideo w DivX.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, format pliku używany przez program Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tp0 – Mascom PVR Video File, format plików wideo używany przez dekodery Mascom.
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany przez oprogramowanie do kodowania wideo TMPGEnc.
.trp – HD Video Transport Stream, format plików używany w telewizji cyfrowej.
.ts4 – TopSolid Design Document, choć głównie używany w CAD/CAM, może zawierać elementy wideo.
.tvlayer – Mimio Studio Interactive Video File, używany w oprogramowaniu edukacyjnym Mimio Studio.
.usf – Universal Subtitle Format File, format pliku napisów.
.usm – USM Game Video File, format plików wideo używany w grach.
.vcr – ATI Video Card Recording, format plików wideo używany przez oprogramowanie ATI Technologies do nagrywania wideo.

.vep – Video Editor Project file used by AVS Video Editor.
.vf – Vegas Movie Studio project file, used for saving video projects in Vegas Movie Studio.
.vfw – Video for Windows, a legacy multimedia format created by Microsoft.
.vid – Generic Video File, a format used by several applications for video storage.
.video – Generic video file extension, sometimes used by various video formats.
.viv – VivoActive video file, an older format used for streaming video content.
.vivo – Vivo Software Video File, another format used by Vivo software for video streaming.
.vlab – VisionLab Studio project file, used in FXhome VisionLab Studio for compositing visual effects.
.vmd – Video Motion Detection Surveillance file, used in surveillance systems.
.vmf – Video Maker Film project file, used by Video Maker for creating and editing videos.
.vob – Video Object file, found on DVD discs, containing multiplexed Dolby Digital audio and MPEG2 video.
.vpj – VideoPad Video Editor Project file, used to save projects in VideoPad Video Editor software.
.vr – Video Record file used in various applications for video capture.
.vs4 – AVTECH CCTV Recording, used by AVTECH CCTV systems.
.vse – Video Server E video recording, used in video surveillance systems.
.wcp – WinDVD Creator project file, used by WinDVD Creator for authoring DVDs.
.wlvs – Windows Live Movie Maker Video Settings file, used in Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media HD Photo File, used for high definition photo storage, occasionally for video.
.wmd – Windows Media Download Package, used for downloadable media content including video.
.wmmp – Windows Movie Maker Project file, used by earlier versions of Windows Movie Maker.

.wmx – Windows Media Redirector file, used for redirecting to Windows Media streams.
.wrap – Wrapped Media File, often used in digital rights management.
.wve – Wondershare Filmora project file, used for video editing projects in Wondershare Filmora.
.wxp – Wax 2.0 Project File, used by the Wax video editor to save projects.
.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, used by Microsoft Expression Encoder.
.xfl – Adobe Flash Movie Archive, used for media created in Adobe Flash.
.xlmv – Xunlei Movie File, associated with the Xunlei (Thunder) download manager.
.xml – XML File, sometimes used to store video metadata or playlist data.
.xmv – Xbox Media Video File, used on the Xbox gaming console.
.xvid – Xvid-encoded Video File, an open-source MPEG-4 video codec.
.y4m – YUV4MPEG2 Video File, used in video research and testing environments.
.yog – YUV OpenGear Video File, used in broadcast video applications.
.yuv – Uncompressed YUV Video File, used for testing and video processing.
.zmv – ZSNES Movie File, used by the ZSNES emulator to record gameplay.
.zoom – Zoom Recording File, used by the Zoom video conferencing tool to save recordings.
.z3d – Zaxwerks 3D File, used for 3D video content.
.vc1 – VC-1 Video File, a video format specified by the SMPTE.
.vft – VideoStudio Filter File, used by Corel VideoStudio.
.vgz – DigitalVDO Compressed Video File, a format used by DigitalVDO.
.viv – VivoActive Video File, an older streaming video format developed by Vivo Software.

.aaf – Advanced Authoring Format, używany w profesjonalnej postprodukcji do wymiany danych między platformami i aplikacjami.
.aec – Cinema 4D After Effects Composition, używany do transferu projektów z Cinema 4D do Adobe After Effects.
.aep – Adobe After Effects Project, plik projektu używany w Adobe After Effects.
.aepx – Adobe After Effects XML Project, wersja projektu After Effects w formacie XML.
.aet – Adobe After Effects Template, szablon projektu używany w Adobe After Effects.
.ale – Avid Log Exchange File, używany do logowania i wymiany metadanych między systemami.
.am – AutoPlay Media Studio Project File, używany w AutoPlay Media Studio.
.arcut – Prelude Rough Cut File, używany w Adobe Prelude do tworzenia wstępnych wersji cięć.
.asf – Advanced Systems Format, używany do przechowywania wideo i audio strumieniowanego przez Microsoft.
.asx – Advanced Stream Redirector File, XML format przekierowujący do różnych strumieni multimedialnych.
.avb – Avid Bin File, używany w aplikacjach Avid do przechowywania informacji o projekcie.
.avd – Movie Edit Pro Video Project File, używany przez Movie Edit Pro.
.avi – Audio Video Interleave File, jeden z najstarszych i nadal używanych formatów wideo.
.avs – Application Visualization System File, używany do tworzenia wizualizacji w danych naukowych.
.bdm – AVCHD Information File, używany w kamerach wideo do przechowywania informacji o plikach AVCHD.
.bdt2 – BEEDOCS Timeline 3D 2 Document, używany do tworzenia interaktywnych osi czasu.
.bik – Bink Video File, popularny w grach wideo dla kompresji z niskim wpływem na wydajność.
.bin – Binary Video File, ogólne rozszerzenie dla danych binarnych, które może zawierać wideo.
.bix – Kodicom Video File, używany w systemach monitoringu bezpieczeństwa.
.bs4 – Mikogo Session File, używany do zapisywania sesji online w oprogramowaniu Mikogo.

.cpi – AVCHD Clip Information File, zawiera metadane dla klipów wideo AVCHD.
.camproj – Camtasia Studio Project File, używany do zapisywania projektów w Camtasia Studio.
.camrec – Camtasia Studio Recorded Video File, zawiera nagrane wideo i audio z Camtasia Recorder.
.ced – JVC Camera Video Data File, używany przez kamery JVC do przechowywania danych wideo.
.cel – Celestia Script File, używany do skryptów w Celestia, może również odnosić się do animacji.
.cine – Phantom Digital Video File, używany przez kamery wysokiej prędkości Vision Research.
.clpi – Blu-ray Clip Information File, przechowuje informacje o poszczególnych klipach na Blu-ray disc.
.cmmp – Camtasia MenuMaker Project, używany w Camtasia MenuMaker do tworzenia menu DVD.
.cmmtpl – Camtasia MenuMaker Template, szablon projektu używany w Camtasia MenuMaker.
.cmproj – iMovie Project File, używany przez program iMovie na komputerach Mac do zapisywania projektów.
.cmv – CorelMOVE Animation, używany przez starsze wersje oprogramowania Corel do tworzenia animacji.
.cpb – CyberLink PowerDirector Project Backup File, plik kopii zapasowej projektu w PowerDirector.
.cst – Director External Cast File, używany w Adobe Director do przechowywania zewnętrznych elementów projektu.
.cvc – cVideo, format pliku używany w specyficznych aplikacjach do przesyłania strumieniowego wideo.
.dav – DVR365 Video File, format używany przez systemy DVR do zapisu danych wideo.
.dce – DriveCam Event Video File, używany do zapisu zdarzeń w systemach monitoringu pojazdów DriveCam.
.dck – Resolume Deck File, używany w oprogramowaniu VJ Resolume do przechowywania projektów wideo.
.dcr – Digital Court Recorder Video File, używany do zapisu danych wideo w systemach sądowych.
.ddat – DivX Temporary Video File, tymczasowy plik wideo używany przez DivX.
.dif – Digital Interface Format, format zapisu wideo stosowany w cyfrowych kamerach.

.dmsm – VideoWave Movie Project File, używany przez Roxio VideoWave.
.dream – Dream Animated Wallpaper File, używany przez DeskScapes do tworzenia animowanych tapet.
.dv-avi – Digital Video AVI File, format używany do przechowywania wideo DV w kontenerze AVI.
.dv4 – Bosch Security Systems CCTV Video File, stosowany w systemach monitoringu wizyjnego Bosch.
.dvdmedia – RipIt DVD Package, format używany przez aplikację RipIt na Mac do przechowywania skopiowanych filmów DVD.
.dxr – Protected Macromedia Director Movie, zabezpieczona wersja pliku projektowego Director.
.evo – HD DVD Video File, format stosowany w płytach HD DVD.
.eye – Eyetrieve Video File, format pliku wideo używany przez oprogramowanie Eyetrieve.
.f4p – Adobe Flash Protected Media File, zabezpieczony plik multimedialny Adobe Flash.
.f4v – Flash MP4 Video File, używany do zapisywania wideo w standardzie H.264 w kontenerze Flash.
.fbz – FlashBack Screen Recorder File, plik zapisany przez BB FlashBack screen recorder.
.fcp – Final Cut Project, plik projektu używany przez Final Cut Pro.
.flh – FLIC Animation File, animacja w formacie FLIC, starszy format grafiki ruchomej.
.flx – FLIC Animation, kolejny wariant plików animacji FLIC.
.gfp – GreenForce-Player Protected Media File, format używany przez GreenForce-Player do zabezpieczania multimediów.
.gl – GRASP Animation File, używany przez GRASP (Graphical System for Presentation) do tworzenia animacji.
.gom – GOM Media File, specyficzny format plików wideo dla GOM Player.
.grasp – GRASP Project File, projekt w GRASP, również związany z animacjami.
.gts – CaptiveWorks PVR File, format stosowany w odbiornikach CaptiveWorks do nagrywania telewizji.
.hdmov – QuickTime HD Movie File, wariant pliku QuickTime obsługujący wysoką rozdzielczość.

.hkm – Havok Movie File, używany do zapisywania animacji i fizyki w grach wykorzystujących technologię Havok.
.ifo – DVD-Video Disc Information File, zawiera informacje o strukturze DVD.
.imovieproj – iMovie Project File, używany przez starsze wersje iMovie do zapisywania projektów.
.ircp – SpeedGrade IRIDAS Composite File, format stosowany w Adobe SpeedGrade do korekcji kolorów.
.irf – CCTV DVR Video File, format stosowany w niektórych systemach monitoringu wizyjnego CCTV.
.ism – IIS Smooth Streaming Manifest File, używany do strumieniowania wideo w serwerach Microsoft IIS.
.ismc – Smooth Streaming Client Manifest File, plik manifestu dla klienta strumieniowania Smooth Streaming.
.ismv – IIS Smooth Streaming Video File, format wideo używany w strumieniowaniu dla IIS.
.iva – Surveillance Video File, format wideo stosowany w systemach nadzoru wizyjnego.
.ivr – Internet Video Recording, format stosowany przez RealPlayer do zapisywania wideo z internetu.
.ivs – Internet Streaming Video, format wideo używany do strumieniowania przez internet.
.izz – Isadora Media Control Project, projekt mediów kontrolnych w Isadora.
.izzy – Isadora Project File, inny format projektu używany w Isadora dla projektów multimedialnych.
.jss – JACOsub Subtitle File, format pliku napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.jts – JVC Digital Camera File, format wideo używany przez cyfrowe kamery JVC.
.jtv – JRiver TV File, format wideo stosowany w oprogramowaniu JRiver Media Center.
.k3g – 3GP Mobile Phone Video File, format wideo używany na starszych telefonach komórkowych.
.kdenlive – Kdenlive Project File, plik projektu dla edytora wideo Kdenlive.
.kmv – Mobile DJ Video File, format wideo stosowany w aplikacjach do DJ-ingu na mobilne urządzenia.
.kux – Youku Video File, format wideo używany przez chiński serwis streamingowy Youku.

.lrv – Low Resolution Video File, format używany przez kamery GoPro do zapisu niskiej rozdzielczości kopii wideo.
.m15 – MPEG Video, specjalny format używany w starszych urządzeniach do strumieniowego przesyłania muzyki i wideo.
.m1v – MPEG-1 Video File, wersja pliku wideo MPEG-1 bez dźwięku.
.m21 – MPEG-21 File, format stosowany w zaawansowanych multimediach.
.m2a – MPEG-2 Audio File, format audio zwykle używany w połączeniu z MPEG-2 video.
.m2p – MPEG-2 Program Stream, format wideo do przechowywania materiału w standardzie MPEG-2.
.m2t – MPEG-2 Transport Stream, format stosowany w transmisji HDTV.
.m2ts – MPEG-2 Transport Stream, format używany na płytach Blu-ray i w transmisji AVCHD.
.m2v – MPEG-2 Video, wersja pliku wideo MPEG-2, która nie zawiera danych audio.
.m4u – MPEG-4 Playlist, format playlisty dla plików wideo MPEG-4.
.m4v – MPEG-4 Video File, format pliku wideo używany głównie w iTunes.
.mjp – Motion JPEG Video File, format wideo używany w niektórych kamerach cyfrowych.
.mj2 – Motion JPEG 2000 Video Clip, format wideo bazujący na JPEG 2000.
.mmv – MicroMV Video File, format używany w starszych kamerach cyfrowych Sony.
.mnv – PlayStation Movie File, używany na starszych konsolach PlayStation.
.movhd – QuickTime HD Movie File, format pliku QuickTime dla wideo w wysokiej rozdzielczości.
.movie – QuickTime Movie File, ogólne rozszerzenie dla filmów QuickTime.
.mp2v – MPEG-2 Video File, kolejne rozszerzenie pliku wideo MPEG-2.
.mp4v – MPEG-4 Video, format pliku wideo część standardu MPEG-4.
.mpe – MPEG Movie File, skrócone rozszerzenie dla plików MPEG.

Te rozszerzenia reprezentują szeroką gamę formatów plików wideo, od tych używanych w specyficznych urządzeniach po ogólne standardy stosowane w przemyśle multimedialnym.

.mpa – MPEG-2 Audio File, używany do przechowywania plików audio w formacie MPEG.
.mpeg – MPEG Video File, jeden z bardziej powszechnych formatów wideo.
.mpg – MPEG Video File, kolejne powszechne rozszerzenie dla plików wideo MPEG.
.mpv – MPEG Elementary Stream Video File, format stosowany dla plików wideo w standardzie MPEG.
.mpv2 – MPEG-2 Video File, specyficzne rozszerzenie dla wideo MPEG-2.
.mts – AVCHD Video File, format wysokiej definicji używany przez wiele kamer cyfrowych.
.mxf – Material Exchange Format File, format pliku wymiany materiałów stosowany w profesjonalnej produkcji i transmisji wideo.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format wideo używany do strumieniowania wideo w Internecie.
.nut – NUT Video Container, otwarty format kontenera dla multimediów.
.ogv – Ogg Video File, format pliku wideo używany w Ogg Vorbis.
.ogx – Ogg Multiplexed Media File, format pliku dla złożonych multimediów w systemie Ogg.
.ps – Program Stream File, format zgodny z MPEG-2 używany do kodowania multimediów.
.pss – PlayStation Subtitle File, używany do przechowywania napisów w grach na PlayStation.
.pva – PVA Video File, format pliku używany do przechowywania wideo MPEG-2 TS.
.qt – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.r3d – REDCODE Raw Video File, format raw wideo używany w cyfrowych kamerach filmowych RED.
.ratdvd – RatDVD File, format pliku używany do kompresji DVD wraz z pełnym zachowaniem menu, funkcji i struktury.
.rec – Topfield PVR Recording, format wideo używany przez cyfrowe dekodery PVR.
.rm – RealMedia File, format pliku używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.rmvb – RealMedia Variable Bitrate, format pliku wideo używany do pakowania wideo w zmiennym bitrate.

.roq – Id Software’s RoQ File, używany głównie w grach wideo wyprodukowanych przez Id Software.
.rp – RealPix File, używany do przechowywania grafik i animacji w RealMedia.
.rt – RealText, używany do przechowywania napisów wideo w RealMedia.
.rv – Real Video, format wideo używany przez RealPlayer.
.sbk – SWiSH Project Backup, plik kopii zapasowej projektu stworzonego w SWiSH.
.scc – Scenarist Closed Caption File, używany do przechowywania napisów dla systemów DVD.
.scm – ScreenCam Screen Record, plik nagrania ekranu stworzony przez Lotus ScreenCam.
.scn – Truevision Targa Scene, używany w animacjach i efektach wideo.
.sec – Samsung SEC File, format wideo specyficzny dla urządzeń Samsung.
.seq – NorPix Sequence File, używany do przechowywania sekwencji obrazów w systemach przechwytywania wideo wysokiej prędkości.
.sfd – Smacker Video File, używany w starych grach wideo dla animacji wideo.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, format nagrywania wideo Sonic Foundry.
.siv – Silicon Imaging Video File, format wideo używany w kamerach cyfrowych Silicon Imaging.
.smi – SAMI Subtitle File, format napisów używany głównie na platformach Windows.
.smk – Smacker Video File, używany do kompresji wideo w grach wideo.
.sml – SMIL Presentation, używany do tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych.
.smv – SigmaTel Motion Video File, format wideo używany w przenośnych odtwarzaczach multimedialnych.
.spl – FutureSplash Animator File, wczesny format plików animacji stworzony przez FutureWave Software.
.ssm – Standard Streaming Metafile, używany do strumieniowania wideo i danych.
.stx – Pinnacle Studio Project File, plik projektu używany w Pinnacle Studio do edycji wideo.

.stl – Spruce Subtitle File, używany do przechowywania napisów w formatach DVD.
.str – PlayStation Video Stream, format używany w grach na konsolę Sony PlayStation.
.sub – Subtitle File, używany w połączeniu z formatami DivX i XviD do przechowywania napisów.
.svi – Samsung Video File, format pliku wideo używany w odtwarzaczach Samsung.
.swf – Shockwave Flash, używany do przechowywania animacji i wideo, które mogą być odtwarzane w przeglądarkach internetowych.
.swi – SWiSH Project File, używany w aplikacji SWiSH dla animacji Flash.
.tivo – TiVo Video File, używany przez cyfrowe nagrywarki wideo TiVo.
.tmv – TextMaker Template, format pliku używany w procesorze tekstu TextMaker, czasami zawierający elementy wideo.
.tod – JVC Everio Video Capture File, format pliku wideo używany przez kamery JVC Everio.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, używany przez oprogramowanie Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany w TMPGEnc do edycji wideo.
.trp – HD Video Transport Stream, format pliku wideo używany w telewizji cyfrowej.
.ts – Video Transport Stream File, używany do przechowywania wideo MPEG-2 przeznaczonego do nadawania.
.tsp – TrueSpeech Audio File, zawiera ścieżkę dźwiękową, czasami używana w plikach wideo.
.tvrecording – BTV TV Recording File, format używany przez aplikację BTV do nagrywania telewizji.
.tvs – TeamViewer Video Session File, format używany do zapisu sesji wideo w TeamViewer.
.usf – Universal Subtitle Format File, format napisów do filmów.
.vcr – ATI Video Card Video Record, używany do zapisywania danych wideo przez karty graficzne ATI.
.vdo – VDOLive Media, format strumieniowego przesyłania danych wideo.
.vdr – VirtualDub Frame Server File, format używany do przekazywania danych wideo między aplikacjami.

.vec – CX-Designer Vector Graphics File, choć głównie grafika, czasem używany do wizualizacji danych, które mogą zawierać wideo.
.vgz – DigitalVDO Compressed Video File, format stosowany do kompresji wideo.
.vid – Generic Video File, ogólny format pliku wideo.
.viewlet – Qarbon Viewlet, używany dla animacji edukacyjnych i prezentacji z wbudowanym wideo.
.viv – VivoActive Video File, format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.vivo – Vivo Video File, stary format wideo używany przez Vivo Software.
.vlab – VisionLab Studio Project File, projekt filmowy tworzony w VisionLab Studio.
.vob – DVD Video Object File, pliki na DVD zawierające wideo, audio, napisy i menu.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, format wideo używany głównie w Flash Video.
.vp7 – TrueMotion VP7 Video File, poprzednik formatu wideo VP8.
.vp8 – Video file encoded with VP8, kodek wideo stosowany w formatie WebM.
.vp9 – Video file encoded with VP9, nowsza wersja kodeka VP8, również używana w WebM.
.vpj – VideoPad Project File, plik projektu wideo stworzony w VideoPad Video Editor.
.vro – DVD Video Recording Format, plik wideo używany w nagrywarkach DVD.
.vs4 – VideoStudio 4 Project File, projekt filmowy w Corel VideoStudio 4.
.wcp – WinDVD Creator Project File, projekt wideo stworzony w WinDVD Creator.
.webm – WebM Video File, format wideo używany dla HTML5 Video.
.wlmp – Windows Live Movie Maker Project File, projekt filmowy w Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media HD Photo File, niekiedy również może być używany do wideo.
.wmd – Windows Media Download Package, używany do pakowania zawartości multimedialnej.

.wmv – Windows Media Video File, popularny format wideo stosowany w systemach Windows.
.wmx – Windows Media Redirector File, służy do przekierowywania do plików Windows Media.
.wrap – Wrapped File, używany przez niektóre aplikacje do pakowania danych wideo.
.wve – Wondershare Filmora Project File, format projektu edytora wideo Filmora.
.wvm – Google WebM Video File, używany w aplikacjach Google dla formatu wideo WebM.
.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, format pliku używany przez Microsoft Expression Encoder do nagrywania ekranu.
.xf – XCAP-Captured Video File, plik wideo przechwycony przez oprogramowanie XCAP.
.xfl – Adobe Flash XML Graphics File, plik projektu Adobe Flash używany do przechowywania elementów graficznych, w tym animacji wideo.
.xlmv – XML for Movies, format używany do przechowywania informacji o filmach w formacie XML.
.xml – XML File, często używany do przechowywania danych konfiguracyjnych dla wideo, takich jak napisy, playlisty lub metadane.
.xmz – Modula-3 Linker Information File, choć głównie związany z programowaniem, może być używany w kontekście multimedialnym.
.xvid – Xvid Encoded Video File, plik wideo zakodowany przy użyciu kodeka Xvid.
.y4m – YUV4MPEG2 Video File, format wideo używany głównie w obróbce wideo i benchmarkingu.
.yog – YOGA Image File, format pliku obrazu, który może zawierać także sekwencje wideo.
.yuv – YUV Encoded Video File, format przechowywania wideo w formacie YUV, używany głównie w obróbce wideo.
.zeg – Zwei-Stein Video Editor Project File, plik projektu dla edytora wideo Zwei-Stein.
.zm1, .zm2, .zm3 – ZoneAlarm Renamed Data File, używane przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania danych.
.zmv – ZSNES Movie File, format pliku używany do nagrywania rozgrywki w emulatorze ZSNES.
.zoom – Zoom Recording File, plik nagrania z platformy do wideokonferencji Zoom.
.zmv – ZoneAlarm Mailsafe Renamed Video File, używany przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania wideo.

.zpl – Zune Playlist, używany w oprogramowaniu Zune do przechowywania list odtwarzania, które mogą zawierać wideo.
.zvp – Zoom Video Project, plik projektu wideo stworzony w Zoom Video Editor.
.zzz – Black & White Game Data File, choć głównie związane z grą, może zawierać dane wideo.
.3g2 – 3GPP2 Multimedia File, format wideo używany w niektórych telefonach komórkowych.
.3gp2 – 3GPP Multimedia File, wariant pliku 3GP używanego głównie w telefonach komórkowych.
.3gpp – 3rd Generation Partnership Project Media File, format stosowany w urządzeniach mobilnych.
.264 – H.264 Encoded Video File, często używany do przechowywania wideo w formacie H.264 bezpośrednio z kamer.
.4xm – 4X Movie, format pliku wideo stosowany w niektórych grach wideo.
.avs – Application Visualization System File, format używany do wizualizacji danych, który może również obejmować wideo.
.bik – Bink Video File, format wideo stosowany w wielu grach wideo do przechowywania skompresowanego wideo.
.bix – Index File, używany w różnych aplikacjach bazodanowych, które mogą przechowywać dane wideo.
.bsf – Bitstream Font File, nie jest typowym plikiem wideo, ale może być używany w kontekstach multimedialnych do przechowywania czcionek.
.cin – Kodak Cineon Bitmap File, format pliku używany do przechowywania obrazów cyfrowych, który może być używany w postprodukcji filmowej.
.cvc – Canvas Sequence Set, format używany w oprogramowaniu Canvas do przechowywania sekwencji obrazów, w tym wideo.
.dcp – Digital Cinema Package, kompleksowy format przechowywania wideo używany w kinach cyfrowych.
.divx – DivX-Encoded Movie File, format pliku wideo stosowany do przechowywania filmów w formacie DivX.
.dvx – DivX Video File, podobny do formatu DivX, używany do przechowywania wideo w wysokiej jakości.
.dxr – Protected Macromedia Director Movie, format zabezpieczony używany w projektach Director.
.flh – Anime Studio Project File, używany w aplikacji Anime Studio do przechowywania animacji.
.flx – Felix Program File, używany w oprogramowaniu Felix do przechowywania danych programistycznych, ale czasem może zawierać multimedia.

Oczywiście, oto kolejna grupa rozszerzeń plików wideo, które mogą być używane w różnych kontekstach technologicznych:

.flc – FLIC Animation File, używany dla animacji w starszych aplikacjach graficznych.
.fli – FLIC Animation File, podobnie jak FLC, stosowany do animacji.
.fcp – Final Cut Pro Project File, używany w oprogramowaniu edycji wideo Apple Final Cut Pro.
.g64 – Genetec Video File, format wideo stosowany w systemach bezpieczeństwa firmy Genetec.
.gifv – Video GIF, rozszerzenie używane dla animowanych GIFów zoptymalizowanych jako wideo.
.gvp – Google Video Pointer, plik wskaźnik używany do lokalizowania wideo w Google Video.
.hdmov – High-Definition QuickTime Movie, format QuickTime przeznaczony dla filmów HD.
.hevc – High Efficiency Video Coding File, plik wideo wykorzystujący standard kodowania H.265.
.imv – IMVU Texture and Animation File, używany w platformie społecznościowej IMVU dla tekstur i animacji.
.int – Sony Camcorder Image Management File, używany przez kamery Sony do zarządzania plikami.
.irf – CCTV DVR Video File, format używany przez systemy monitoringu wizyjnego.
.ismclip – iStopMotion Animation Project, projekt animacji w iStopMotion.
.jmv – Jnes Movie File, plik wideo używany przez emulator NES, Jnes.
.jss – JACOSub Subtitle Script, format pliku napisów używany w oprogramowaniu do tworzenia napisów.
.jts – Cyberlink AVCHD Video File, format wideo stosowany przez oprogramowanie Cyberlink.
.jtv – JRiver TV File, używany przez JRiver Media Center do zarządzania treściami telewizyjnymi.
.kdenlive – Kdenlive Project File, projekt edycji wideo w programie Kdenlive.
.kmv – Mobile DJ Video File, format wideo stosowany przez aplikacje mobilne dla DJ-ów.
.ktn – KTooN Animation Project File, projekt animacji w oprogramowaniu KTooN.
.lrec – Inter-Tel Web Conferencing Recording, format pliku nagrań z konferencji webowych firmy Inter-Tel.

.mks – Matroska Subtitle File, używany do przechowywania napisów w formacie Matroska.
.mmt – MPEG Media Transport Stream, format strumieniowy MPEG stosowany w różnych zastosowaniach multimedialnych.
.mob – Avid Media Composer Media Object, format pliku używany w oprogramowaniu do edycji wideo Avid Media Composer.
.modd – Sony Camera Metadata File, zawiera metadane o wideo nagranym przez kamery Sony.
.moff – Sony AVCHD Index File, plik indeksu używany przez kamery Sony do przechowywania informacji o plikach AVCHD.
.moi – Video Information File, używany przez niektóre kamery cyfrowe do przechowywania informacji o plikach wideo.
.mov – Apple QuickTime Movie, jeden z najbardziej znanych formatów plików wideo.
.movieclip – Adobe Animate Movie Clip, plik projektu używany w Adobe Animate.
.mp21 – MPEG-21 Multimedia File, format pliku stosowany w zaawansowanych aplikacjach multimedialnych.
.mp2s – MPEG-2 Stream File, format pliku strumieniowego MPEG-2.
.mpa – MPEG-2 Audio File, format pliku audio, który często towarzyszy plikom wideo MPEG.
.mpd – MPEG-DASH Manifest File, plik manifestu dla strumieniowania Dynamic Adaptive Streaming over HTTP.
.mpe – MPEG Movie Clip, format pliku używany do przechowywania wideo w formacie MPEG.
.mpeg – MPEG Video File, standardowe rozszerzenie dla plików wideo w formacie MPEG.
.mpeg4 – MPEG-4 File, plik wideo w formacie MPEG-4, często stosowany w urządzeniach mobilnych i na platformach internetowych.
.mpgindex – Adobe MPEG Index File, plik indeksu używany przez oprogramowanie Adobe do szybszego dostępu do danych wideo.
.mpl – MPL2 Subtitle File, plik napisów używany wraz z odtwarzaniem filmów.
.mpls – Blu-ray Movie Playlist File, plik playlisty używany na płytach Blu-ray do organizowania kolejności odtwarzania.
.mpv2 – MPEG-2 Video Stream, format pliku wideo MPEG-2, szczególnie używany w telewizji cyfrowej.
.mqv – Sony Movie Format File, format pliku wideo używany przez niektóre kamery Sony.

.mqv – Sony Movie Format File, używany głównie przez niektóre modele kamer cyfrowych Sony.
.mswmm – Windows Movie Maker Project File, format projektu używany przez starsze wersje Windows Movie Maker.
.mt2s – MPEG-2 Transport Stream File, używany do przechowywania wideo w formacie MPEG-2, szczególnie w aplikacjach do nagrywania i odtwarzania.
.mts – AVCHD Video File, format wideo wysokiej definicji używany przez wiele cyfrowych kamer wideo.
.mtv – MTV Video Format, format pliku używany w niektórych odtwarzaczach MP3/MP4 dla wideo.
.mvb – Multimedia Viewer Book, format pliku używany w starych aplikacjach multimedialnych na systemy Windows.
.mvc – Silicon Graphics Movie Creator File, format wideo używany przez oprogramowanie Silicon Graphics.
.mvd – Movie Edit Pro Video Project File, plik projektu wideo używany przez program Movie Edit Pro.
.mve – Interplay Video File, format wideo używany w grach wyprodukowanych przez Interplay Entertainment.
.mvex – Multimedia Fusion Movement Extension, rozszerzenie używane w Multimedia Fusion, choć rzadziej dla wideo.
.mxf – Material Exchange Format File, format pliku wymiany materiałów stosowany w profesjonalnej produkcji i transmisji wideo.
.mxv – MAGIX Video File, format pliku wideo używany przez oprogramowanie MAGIX do edycji wideo.
.mys – MyShow Presentation File, format pliku prezentacji używany przez MyShow.
.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore do tworzenia DVD i Blu-ray.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format wideo używany do strumieniowego przesyłania wideo w Winamp.
.nut – NUT Video Container, otwarty format kontenera wideo zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności i efektywności.
.nvc – Nero Vision Compilation File, plik projektu używany przez Nero Vision do tworzenia kompilacji wideo.
.ogm – Ogg Media File, format kontenera, który może zawierać strumienie wideo, audio oraz napisy.
.ogv – Ogg Video File, format pliku wideo, który jest częścią projektu Ogg.
.ogx – Ogg Multiplexed Media File, rozszerzenie dla zaawansowanych aplikacji multimedialnych Ogg.

.pds – PowerDirector Script File, używany przez CyberLink PowerDirector do zapisywania projektów edycji wideo.
.pgi – Panasonic DVD Recorder File, format pliku informacyjnego używany przez nagrywarki DVD Panasonic.
.piv – Pivot Stickfigure Animator File, format pliku animacji stickfigure używany przez Pivot Stickfigure Animator.
.plproj – Adobe Prelude Project File, format pliku projektowego używany przez Adobe Prelude.
.pmf – PSP Movie File, format pliku wideo używany przez PlayStation Portable.
.pmv – Return to Zork Video File, format pliku wideo używany w grze Return to Zork.
.pns – PNG Stereo Image File, chociaż to głównie format obrazu, może być używany w kontekstach wideo.
.ppj – Adobe Premiere Project File, plik projektu używany przez starsze wersje Adobe Premiere.
.prel – Adobe Premiere Elements Project File, plik projektu używany przez Adobe Premiere Elements.
.pro – ProPresenter Export File, format pliku używany przez ProPresenter do eksportu prezentacji.
.prproj – Adobe Premiere Pro Project File, plik projektu używany przez Adobe Premiere Pro.
.prtl – Adobe Premiere Title File, plik tytułowy używany w Adobe Premiere.
.psb – PowerDivX Subtitles File, plik napisów używany w starszych odtwarzaczach DivX.
.psh – Photodex Slide Show, plik prezentacji slajdów używany przez oprogramowanie Photodex.
.pssd – PhotoSuite Slide Show File, format pliku pokazu slajdów używany przez Roxio PhotoSuite.
.pva – PVA Video File, format używany do przechowywania wideo MPEG-2 TS.
.pvr – Personal Video Recorder File, plik wideo używany przez różne oprogramowanie PVR do nagrywania telewizji.
.pxv – Pixbend Media File, format pliku multimedialnego używany przez Pixbend Technology.
.qt – QuickTime Movie, format pliku wideo używany przez odtwarzacz QuickTime.
.qtch – QuickTime Cache File, używany przez QuickTime do przechowywania pamięci podręcznej plików multimedialnych.

.qtindex – QuickTime Index File, używany do indeksowania plików QuickTime dla szybszego dostępu.
.qtl – QuickTime Media Link File, plik odnośnika do mediów QuickTime.
.qtm – QuickTime Movie File, skompresowana wersja pliku wideo QuickTime.
.qtr – QuickTime Extension Resource, rozszerzenie zasobów dla odtwarzacza QuickTime.
.qtx – QuickTime Extension, rozszerzenie pliku dla QuickTime, które może zawierać kod dekodujący formaty wideo.
.r3d – RED Digital Cinema Camera RAW File, format pliku RAW używany przez cyfrowe kamery filmowe RED.
.rcproject – iMovie ’08 Project File, plik projektu iMovie używany w wersji iMovie ’08.
.rmd – RED Metadata File, plik metadanych dla materiału wideo nagranego kamerami RED.
.rmskin – Rainmeter Skin File, chociaż głównie używany do skórek pulpitu, może zawierać elementy multimedialne.
.roq – Id Software Game Video File, format wideo używany przez gry wyprodukowane przez Id Software, takie jak Quake III.
.rp – RealPix Clip, format pliku RealPlayer używany do przechowywania obrazów i animacji.
.rts – RealPlayer Streaming Media, format strumieniowy RealPlayer.
.rvl – Muvee Reveal Project File, plik projektu dla oprogramowania Muvee Reveal do tworzenia filmów.
.sbk – SWiSH Project Backup File, plik kopii zapasowej projektu stworzonego w SWiSH.
.scc – Scenarist Closed Caption File, plik napisów używany w tworzeniu DVD.
.scm – ScreenCam Screen Recording, format pliku nagrania ekranu stworzony przez Lotus ScreenCam.
.scn – Truevision Targa Scene File, używany w grafice i animacji, rzadko w kontekście czysto wideo.
.screenflow – ScreenFlow Document, plik dokumentu używany przez ScreenFlow na Mac OS do nagrywania ekranu.
.sec – Samsung Security Video File, format pliku wideo używany w systemach zabezpieczeń Samsung.
.sedprj – Slideshow Edit Project, plik projektu pokazu slajdów.

.sed – ISE Design File, używany przez Xilinx ISE, nie jest typowym plikiem wideo, ale może zawierać dane projektowe, które mogą być prezentowane w formie wizualnej.
.seq – Norpix StreamPix Sequence, format pliku używany w systemach przechwytywania wideo wysokiej prędkości StreamPix.
.sfd – Sonic Foundry Discrete Track File, używany w oprogramowaniu do edycji dźwięku i wideo Sonic Foundry.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, format pliku używany przez starsze oprogramowanie Sonic Foundry do przechwytywania wideo.
.siv – Silicon Imaging Video File, używany przez kamery cyfrowe Silicon Imaging.
.smi – Self-Mounting Image, chociaż głównie używany do dysków obrazu, czasami może być używany do załączania wideo.
.smil – Synchronized Multimedia Integration Language, format używany do opisu multimediów, w tym wideo, który jest odtwarzany w synchronizacji.
.smk – Smacker Video File, format wideo używany w wielu grach komputerowych dla skompresowanych klipów wideo.
.sml – Simple Markup Language, używany do definiowania interaktywnych multimediów, w tym elementów wideo.
.smv – SigmaTel Motion Video File, format pliku wideo używany w niektórych odtwarzaczach MP3.
.sol – Flash Local Shared Object, znany jako plik cookie Flash; może przechowywać ustawienia dla wideo Flash.
.spj – Microsoft Project Subproject File, chociaż to format projektu, może zawierać odniesienia do plików wideo w zarządzanych projektach.
.spl – FutureSplash Animator Document, stary format pliku dla animacji, które mogą zawierać wideo.
.ssm – Standard Streaming Metafile, format używany do strumieniowego przesyłania multimediów.
.stx – Pinnacle Studio Project File, format pliku projektu wideo używany w Pinnacle Studio.
.svi – Samsung Video File, specyficzny format pliku wideo używany przez przenośne odtwarzacze firmy Samsung.
.swf – Shockwave Flash, format pliku dla animacji lub aplikacji internetowych, który może zawierać wideo.
.swi – SWiSH Project File, plik projektu dla oprogramowania SWiSH do tworzenia animacji podobnych do Flash.
.swt – Shockwave Flash Template, szablon dla plików Flash, który może być używany do generowania wideo Flash.
.tda3mt – DivX Author Template, plik szablonu używany w DivX Author do tworzenia projektów wideo DivX.

.thp – Wii/GameCube Video File, format wideo używany w grach na konsole Nintendo Wii i GameCube.
.tivo – TiVo Video File, format wideo używany przez cyfrowe nagrywarki wideo TiVo.
.tmv – TextMaker Template, chociaż głównie używany jako szablon w TextMaker, może zawierać multimedia.
.tod – JVC Everio Video Capture File, format pliku wideo używany przez kamery JVC Everio.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, format pliku używany przez oprogramowanie Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tp0 – Mascom PVR Video File, używany w niektórych odbiornikach Personal Video Recorder (PVR).
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany przez TMPGEnc do edycji wideo.
.trp – HD Video Transport Stream, format wideo używany w telewizji cyfrowej.
.ts – Video Transport Stream File, format używany w telewizji cyfrowej dla transmisji wideo.
.tsp – TrueSpace Scene File, chociaż to głównie format sceny 3D, może zawierać multimedia.
.ttxt – MPEG-4 Timed Text Subtitle File, format napisów używany w wideo MPEG-4.
.tvs – TeamViewer Video Session File, używany do zapisywania sesji wideo w TeamViewer.
.usf – Universal Subtitle Format File, format napisów do filmów.
.usm – USM Video File, format pliku wideo używany w wielu grach wideo.
.vcpf – VideoCleaner Project File, plik projektu używany w VideoCleaner, narzędziu do analizy i poprawy wideo.
.vcr – ATI Video Card Video Record, format pliku używany przez oprogramowanie ATI do nagrywania wideo.
.vcv – ViewCave Video File, format pliku wideo stosowany przez platformę ViewCave.
.vdo – VDOLive Media File, format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.veg – Vegas Video Project, plik projektu wideo używany przez Sony Vegas.
.vem – Meta Media File, używany w niektórych aplikacjach multimedialnych.

.vft – VideoStudio Filter File, format pliku używany w Corel VideoStudio do przechowywania filtrów wideo.
.vgz – DigitalVDO Compressed Video File, format stosowany do kompresji wideo.
.vid – Generic Video File, ogólny format pliku wideo.
.viewlet – Qarbon Viewlet, używany dla animacji edukacyjnych i prezentacji z wbudowanym wideo.
.viv – VivoActive Video File, format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.vivo – Vivo Software Video File, stary format wideo używany przez Vivo Software.
.vlab – VisionLab Studio Project File, projekt filmowy tworzony w VisionLab Studio.
.vob – DVD Video Object File, pliki na DVD zawierające multiplexed Dolby Digital audio i MPEG2 wideo.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, format wideo używany głównie w Flash Video.
.vp7 – TrueMotion VP7 Video File, poprzednik formatu wideo VP8.
.vp8 – Video file encoded with VP8, kodek wideo stosowany w formacie WebM.
.vp9 – Video file encoded with VP9, nowsza wersja kodeka VP8, również używana w WebM.
.vpj – VideoPad Video Editor Project file, używany do zapisu projektów w VideoPad Video Editor.
.vro – DVD Video Recording Format, plik wideo używany w nagrywarkach DVD.
.vs4 – AVTECH CCTV Recording, używany przez AVTECH CCTV systems.
.vse – Video Server E video recording, używany w video surveillance systems.
.wcp – WinDVD Creator project file, używany przez WinDVD Creator do tworzenia projektów wideo.
.wlvs – Windows Live Movie Maker Video Settings file, używany w Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media HD Photo File, używany do przechowywania zdjęć w wysokiej definicji, czasem używany w wideo.
.wmd – Windows Media Download Package, używany do pobierania pakietów multimedialnych w Windows Media.

.wmmp – Windows Movie Maker Project File, używany przez starsze wersje Windows Movie Maker.
.wmx – Windows Media Redirector File, służy do przekierowywania do plików Windows Media.
.wrap – Wrapped File, używany przez niektóre aplikacje do pakowania danych wideo.
.wve – Wondershare Filmora Project File, format projektu edytora wideo Filmora.
.wvm – Google WebM Video File, używany w aplikacjach Google dla formatu wideo WebM.
.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, format pliku używany przez Microsoft Expression Encoder do nagrywania ekranu.
.xf – XCAP-Captured Video File, plik wideo przechwycony przez oprogramowanie XCAP.
.xfl – Adobe Flash XML Graphics File, plik projektu Adobe Flash używany do przechowywania elementów graficznych, w tym animacji wideo.
.xlmv – XML for Movies, format używany do przechowywania informacji o filmach w formacie XML.
.xml – XML File, często używany do przechowywania danych konfiguracyjnych dla wideo, takich jak napisy, playlisty lub metadane.
.xmz – Modula-3 Linker Information File, choć głównie związany z programowaniem, może być używany w kontekście multimedialnym.
.xvid – Xvid Encoded Video File, plik wideo zakodowany przy użyciu kodeka Xvid.
.y4m – YUV4MPEG2 Video File, format wideo używany głównie w obróbce wideo i benchmarkingu.
.yog – YUV OpenGear Video File, używany w broadcast video applications.
.yuv – Uncompressed YUV Video File, używany do testowania i video processing.
.zeg – Zwei-Stein Video Editor Project File, plik projektu dla edytora wideo Zwei-Stein.
.zm1, .zm2, .zm3 – ZoneAlarm Renamed Data File, używane przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania danych.
.zmv – ZSNES Movie File, format pliku używany do nagrywania rozgrywki w emulatorze ZSNES.
.zoom – Zoom Recording File, używany przez platformę do wideokonferencji Zoom do zapisywania nagrań.
.zvp – Zoom Video Project, plik projektu wideo stworzony w Zoom Video Editor.

.zpl – Zune Playlist, używany w oprogramowaniu Zune do przechowywania list odtwarzania, które mogą zawierać wideo.
.zvp – Zoom Video Project, plik projektu wideo stworzony w Zoom Video Editor.
.zzz – Black & White Game Data File, choć głównie związane z grą, może zawierać dane wideo.
.3g2 – 3GPP2 Multimedia File, format wideo używany w niektórych telefonach komórkowych.
.3gp2 – 3GPP Multimedia File, wariant pliku 3GP używanego głównie w telefonach komórkowych.
.3gpp – 3rd Generation Partnership Project Media File, format stosowany w urządzeniach mobilnych.
.264 – H.264 Encoded Video File, często używany do przechowywania wideo w formacie H.264 bezpośrednio z kamer.
.4xm – 4X Movie, format pliku wideo stosowany w niektórych grach wideo.
.avs – Application Visualization System File, format używany do wizualizacji danych, który może również obejmować wideo.
.bik – Bink Video File, format wideo stosowany w wielu grach wideo do przechowywania skompresowanego wideo.
.bix – Index File, używany w różnych aplikacjach bazodanowych, które mogą przechowywać dane wideo.
.bsf – Bitstream Font File, nie jest typowym plikiem wideo, ale może być używany w kontekstach multimedialnych do przechowywania czcionek.
.cin – Kodak Cineon Bitmap File, format pliku używany do przechowywania obrazów cyfrowych, który może być używany w postprodukcji filmowej.
.cvc – Canvas Sequence Set, format używany w oprogramowaniu Canvas do przechowywania sekwencji obrazów, w tym wideo.
.dcp – Digital Cinema Package, kompleksowy format przechowywania wideo używany w kinach cyfrowych.
.divx – DivX-Encoded Movie File, format pliku wideo stosowany do przechowywania filmów w formacie DivX.
.dvx – DivX Video File, podobny do formatu DivX, używany do przechowywania wideo w wysokiej jakości.
.dxr – Protected Macromedia Director Movie, format zabezpieczony używany w projektach Director.
.flh – Anime Studio Project File, używany w aplikacji Anime Studio do przechowywania animacji.
.flx – Felix Program File, używany w oprogramowaniu Felix do przechowywania danych programistycznych, ale czasem może zawierać multimedia.

.g64 – Genetec Video File, format wideo używany w systemach bezpieczeństwa Genetec.
.gifv – Video GIF, rozszerzenie używane dla animowanych GIFów zoptymalizowanych jako wideo.
.gvp – Google Video Pointer, plik wskaźnik używany do lokalizowania wideo w Google Video.
.hdmov – High-Definition QuickTime Movie, format QuickTime przeznaczony dla filmów HD.
.hevc – High Efficiency Video Coding File, plik wideo wykorzystujący standard kodowania H.265.
.imv – IMVU Texture and Animation File, używany w platformie społecznościowej IMVU dla tekstur i animacji.
.int – Sony Camcorder Image Management File, używany przez kamery Sony do zarządzania plikami.
.irf – CCTV DVR Video File, format używany przez systemy monitoringu wizyjnego CCTV.
.ismclip – iStopMotion Animation Project, projekt animacji w iStopMotion.
.jmv – Jnes Movie File, plik wideo używany przez emulator NES, Jnes.
.jss – JACOSub Subtitle Script, format pliku napisów używany w oprogramowaniu do tworzenia napisów.
.jts – Cyberlink AVCHD Video File, format wideo stosowany przez oprogramowanie Cyberlink.
.jtv – JRiver TV File, używany przez JRiver Media Center do zarządzania treściami telewizyjnymi.
.k3g – 3GP Mobile Phone Video File, format wideo używany na starszych telefonach komórkowych.
.kdenlive – Kdenlive Project File, projekt edycji wideo w programie Kdenlive.
.kmv – Mobile DJ Video File, format wideo stosowany przez aplikacje mobilne dla DJ-ów.
.ktn – KTooN Animation Project File, projekt animacji w oprogramowaniu KTooN.
.lrec – Inter-Tel Web Conferencing Recording, format pliku nagrań z konferencji webowych firmy Inter-Tel.
.m15 – MPEG Video, specjalny format używany w starszych urządzeniach do strumieniowego przesyłania muzyki i wideo.
.m1v – MPEG-1 Video File, wersja pliku wideo MPEG-1 bez dźwięku.

.m2a – MPEG-2 Audio File, często używany razem z plikami wideo MPEG-2.
.m2p – MPEG-2 Program Stream File, używany do przechowywania wideo w formacie MPEG-2.
.m2t – MPEG-2 Transport Stream File, format stosowany w transmisji HDTV.
.m2ts – MPEG-2 Transport Stream File, używany w Blu-ray i AVCHD.
.m2v – MPEG-2 Video File, wersja pliku wideo MPEG-2 bez ścieżki audio.
.m4e – MPEG-4 Video File, rzadko spotykane rozszerzenie dla wideo MPEG-4.
.m4u – MPEG-4 Playlist, plik playlisty dla wideo MPEG-4.
.m4v – MPEG-4 Video File, często stosowany w urządzeniach Apple.
.mj2 – Motion JPEG 2000 Video File, format bazujący na JPEG 2000 używany w cyfrowym kinie.
.mjp – Motion JPEG Video File, format używany w niektórych kamerach cyfrowych.
.mk3d – Matroska 3D Video File, wariant pliku Matroska dla wideo 3D.
.mkv – Matroska Video File, popularny format kontenera obsługujący wiele strumieni audio, wideo i napisów.
.mov – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.movie – QuickTime Movie File, używany przez QuickTime Player.
.mp4 – MPEG-4 Video File, jeden z najpopularniejszych formatów wideo, używany w wielu aplikacjach i urządzeniach.
.mp4v – MPEG-4 Video, wariant formatu MP4 używany głównie w strumieniowaniu.
.mpe – MPEG Movie File, wariant pliku MPEG.
.mpeg – MPEG Video File, jeden z bardziej znanych formatów wideo.
.mpeg4 – MPEG-4 File, wariant formatu MPEG-4.
.mpg – MPEG Video File, tradycyjne rozszerzenie dla wideo MPEG-1 i MPEG-2.

.mpg2 – MPEG-2 Video File, używany głównie dla wideo w standardzie MPEG-2.
.mpg4 – MPEG-4 Video File, alternatywna wersja formatu MPEG-4.
.mpv – MPEG Elementary Stream Video File, format stosowany dla plików wideo w standardzie MPEG.
.mpv2 – MPEG-2 Video Stream, wariant formatu MPEG-2.
.mqv – Sony Movie Format File, używany przez niektóre kamery cyfrowe Sony.
.msdvd – Windows DVD Maker Project File, plik projektu używany przez Windows DVD Maker.
.mse – MediaShow Slideshow Project File, projekt pokazu slajdów w CyberLink MediaShow.
.msh – Visual Communicator Project File, plik projektu używany w Visual Communicator.
.mswmm – Windows Movie Maker Project, plik projektu używany przez Windows Movie Maker.
.mt2s – MPEG-2 Transport Stream, używany do przechowywania wideo w formacie MPEG-2.
.mtf – Motorola Theme File, choć głównie tematyczny, może zawierać multimedia.
.mts – AVCHD Video File, format wideo wysokiej definicji używany przez wiele cyfrowych kamer wideo.
.mtv – MTV Video Format, format wideo stosowany w niektórych odtwarzaczach MP3/MP4.
.mvb – Multimedia Viewer Book, format używany w starych aplikacjach multimedialnych na systemy Windows.
.mvc – Silicon Graphics Movie Creator File, format wideo używany przez oprogramowanie Silicon Graphics.
.mvd – Movie Edit Pro Video Project File, plik projektu wideo używany przez program Movie Edit Pro.
.mve – Interplay Video File, format wideo używany w grach wyprodukowanych przez Interplay Entertainment.
.mvex – Multimedia Fusion Movement Extension, rozszerzenie używane w Multimedia Fusion, chociaż rzadziej dla wideo.
.mxf – Material Exchange Format File, format pliku wymiany materiałów stosowany w profesjonalnej produkcji i transmisji wideo.
.mxv – MAGIX Video File, format pliku wideo używany przez oprogramowanie MAGIX do edycji wideo.

.mys – MyShow Presentation File, używany przez oprogramowanie MyShow do tworzenia prezentacji multimedialnych.
.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore do tworzenia DVD i Blu-ray.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format wideo używany do strumieniowego przesyłania wideo w Winamp.
.nut – NUT Video Container, otwarty format kontenera wideo zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności i efektywności.
.nvc – Nero Vision Compilation File, plik projektu używany przez Nero Vision do tworzenia kompilacji wideo.
.ogm – Ogg Media File, kontener, który może zawierać strumienie wideo, audio oraz napisy.
.ogv – Ogg Video File, format pliku wideo, który jest częścią projektu Ogg.
.ogx – Ogg Multiplexed Media File, rozszerzenie dla zaawansowanych aplikacji multimedialnych Ogg.
.osp – OpenShot Project File, plik projektu wideo używany przez edytor wideo OpenShot.
.otrkey – OnlineTvRecorder Encoded Video File, plik wideo zakodowany przez OnlineTvRecorder.
.pac – PAC Subtitles File, format pliku napisów używany głównie w produkcji telewizyjnej i filmowej.
.par – Project Archive File, używany do archiwizacji projektów w różnych aplikacjach, może zawierać dane wideo.
.pds – PowerDirector Script File, używany przez CyberLink PowerDirector do zapisywania projektów edycji wideo.
.pgi – Panasonic DVD Recorder File, format pliku informacyjnego używany przez nagrywarki DVD Panasonic.
.photoshow – Roxio PhotoShow Project, plik projektu używany w oprogramowaniu Roxio PhotoShow.
.piv – Pivot Stickfigure Animator File, format pliku animacji stickfigure używany przez Pivot Stickfigure Animator.
.plproj – Adobe Prelude Project File, format pliku projektowego używany przez Adobe Prelude.
.pmf – PSP Movie File, format pliku wideo używany przez PlayStation Portable.
.pmv – Return to Zork Video File, format pliku wideo używany w grze Return to Zork.
.ppj – Adobe Premiere Project File, plik projektu używany przez starsze wersje Adobe Premiere.

.prel – Adobe Premiere Elements Project File, plik projektu używany w Adobe Premiere Elements.
.pro – ProPresenter Export File, format pliku używany przez ProPresenter do eksportu prezentacji.
.prproj – Adobe Premiere Pro Project File, plik projektu używany przez Adobe Premiere Pro.
.prtl – Adobe Premiere Title File, plik tytułowy używany w Adobe Premiere.
.psb – PowerDivX Subtitles File, plik napisów używany w starszych odtwarzaczach DivX.
.psh – Photodex Slide Show, plik prezentacji slajdów używany przez oprogramowanie Photodex.
.pssd – PhotoSuite Slide Show File, format pliku pokazu slajdów używany przez Roxio PhotoSuite.
.pva – PVA Video File, format używany do przechowywania wideo MPEG-2 TS.
.pvr – Personal Video Recorder File, plik wideo używany przez różne oprogramowanie PVR do nagrywania telewizji.
.pxv – Pixbend Media File, format pliku multimedialnego używany przez Pixbend Technology.
.qt – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.qtch – QuickTime Cache File, używany przez QuickTime do przechowywania pamięci podręcznej plików multimedialnych.
.qtl – QuickTime Media Link File, plik odnośnika do mediów QuickTime.
.qtm – QuickTime Movie File, skompresowana wersja pliku wideo QuickTime.
.qtr – QuickTime Extension Resource, rozszerzenie zasobów dla odtwarzacza QuickTime.
.qtx – QuickTime Extension, rozszerzenie pliku dla QuickTime, które może zawierać kod dekodujący formaty wideo.
.r3d – RED Digital Cinema Camera RAW File, format pliku RAW używany przez cyfrowe kamery filmowe RED.
.rcproject – iMovie ’08 Project File, plik projektu iMovie używany w wersji iMovie ’08.
.rmd – RED Metadata File, plik metadanych dla materiału wideo nagranego kamerami RED.
.rmskin – Rainmeter Skin File, chociaż głównie używany do skórek pulpitu, może zawierać elementy multimedialne.

Te formaty plików są stosowane w różnych aspektach produkcji multimedialnej, edycji wideo, dystrybucji oraz odtwarzaniu, oferując szeroki zakres możliwości dla profesjonalistów i amatorów.
T

Jasne, oto kolejna lista rozszerzeń plików wideo, które mogą być używane w różnych aplikacjach multimedialnych i technologicznych:

.roq – Id Software Game Video File, używany głównie w grach wyprodukowanych przez Id Software, jak Quake.
.rp – RealPix File, używany do przechowywania grafik i animacji w RealMedia.
.rt – RealText, używany do przechowywania napisów wideo w RealMedia.
.rv – Real Video, format wideo używany przez RealPlayer.
.sbk – SWiSH Project Backup, plik kopii zapasowej projektu stworzonego w SWiSH.
.scc – Scenarist Closed Caption File, używany do przechowywania napisów dla systemów DVD.
.scm – ScreenCam Screen Record, plik nagrania ekranu stworzony przez Lotus ScreenCam.
.scn – Truevision Targa Scene, używany w grafice i animacji, rzadko w kontekście czysto wideo.
.screenflow – ScreenFlow Document, plik dokumentu używany przez ScreenFlow na Mac OS do nagrywania ekranu.
.sec – Samsung Security Video File, format pliku wideo używany w systemach zabezpieczeń Samsung.
.sedprj – Slideshow Edit Project, plik projektu pokazu slajdów.
.seq – Norpix StreamPix Sequence, używany w systemach przechwytywania wideo wysokiej prędkości.
.sfd – Sonic Foundry Discrete Track File, używany w oprogramowaniu do edycji dźwięku i wideo Sonic Foundry.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, format pliku używany przez starsze oprogramowanie Sonic Foundry do przechwytywania wideo.
.siv – Silicon Imaging Video File, używany przez kamery cyfrowe Silicon Imaging.
.smi – Self-Mounting Image, chociaż głównie używany do dysków obrazu, czasami może być używany do załączania wideo.
.smil – Synchronized Multimedia Integration Language, format używany do opisu multimediów, w tym wideo, które jest odtwarzane w synchronizacji.
.smk – Smacker Video File, format wideo używany w wielu grach komputerowych dla skompresowanych klipów wideo.
.sml – Simple Markup Language, używany do definiowania interaktywnych multimediów, w tym elementów wideo.
.smv – SigmaTel Motion Video File, format pliku wideo używany w niektórych odtwarzaczach MP3.

.sol – Flash Local Shared Object, znany jako plik cookie Flash; może przechowywać ustawienia dla wideo Flash.
.spj – Microsoft Project Subproject File, chociaż to format projektu, może zawierać odniesienia do plików wideo w zarządzanych projektach.
.spl – FutureSplash Animator Document, stary format pliku dla animacji, które mogą zawierać wideo.
.ssm – Standard Streaming Metafile, format używany do strumieniowego przesyłania multimediów.
.stx – Pinnacle Studio Project File, format pliku projektu wideo używany w Pinnacle Studio.
.svi – Samsung Video File, specyficzny format pliku wideo używany przez przenośne odtwarzacze firmy Samsung.
.swf – Shockwave Flash, format pliku dla animacji lub aplikacji internetowych, który może zawierać wideo.
.swi – SWiSH Project File, plik projektu dla oprogramowania SWiSH do tworzenia animacji podobnych do Flash.
.swt – Shockwave Flash Template, szablon dla plików Flash, który może być używany do generowania wideo Flash.
.tda3mt – DivX Author Template, plik szablonu używany w DivX Author do tworzenia projektów wideo DivX.
.tix – DivX Video Download Activation File, używany do aktywacji pobierania wideo w DivX.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, używany przez oprogramowanie Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tp0 – Mascom PVR Video File, używany w niektórych odbiornikach Personal Video Recorder (PVR).
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany przez TMPGEnc do edycji wideo.
.trp – HD Video Transport Stream, format pliku wideo używany w telewizji cyfrowej.
.ts – Video Transport Stream File, używany do przechowywania wideo MPEG-2 przeznaczonego do nadawania.
.tsp – TrueSpeech Audio File, zawiera ścieżkę dźwiękową, czasami używana w plikach wideo.
.tvrecording – BTV TV Recording File, format używany przez aplikację BTV do nagrywania telewizji.
.tvs – TeamViewer Video Session File, używany do zapisywania sesji wideo w TeamViewer.
.usf – Universal Subtitle Format File, format napisów do filmów.

.usm – USM Video File, format pliku wideo używany w wielu grach wideo.
.vcpf – VideoCleaner Project File, plik projektu używany w VideoCleaner, narzędziu do analizy i poprawy wideo.
.vcr – ATI Video Card Video Record, format pliku używany przez oprogramowanie ATI do nagrywania wideo.
.vcv – ViewCave Video File, format pliku wideo stosowany przez platformę ViewCave.
.veg – Vegas Video Project, plik projektu wideo używany przez Sony Vegas.
.vem – Meta Media File, używany w niektórych aplikacjach multimedialnych.
.vf – Vegas Movie Studio project file, używany do zapisywania projektów wideo w Vegas Movie Studio.
.vfw – Video for Windows, legacy multimedia format created by Microsoft.
.vid – Generic Video File, używany przez wiele aplikacji do przechowywania wideo.
.video – HTML5 Video File, używany do osadzania wideo w stronach internetowych za pomocą HTML5.
.viv – VivoActive Video File, starszy format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.vivo – Vivo Video File, używany przez oprogramowanie Vivo do strumieniowego przesyłania wideo.
.vlab – VisionLab Studio project file, używany w FXhome VisionLab Studio do tworzenia efektów wizualnych.
.vmd – Vocaloid Motion Data File, używany do animacji postaci w Vocaloid.
.vmf – Valve Material File, używany w grach na silniku Source, czasami zawiera wideo.
.vob – DVD Video Object File, zawiera dane multimedialne zapisane na DVD.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, format wideo używany przede wszystkim w Flash Video.
.vp7 – TrueMotion VP7 Video File, format wideo używany przez On2 Technologies.
.vp8 – Video file encoded with VP8 video codec, używany w formacie WebM.
.vp9 – Video file encoded with VP9 video codec, nowocześniejszy format wideo używany w formacie WebM dla lepszej kompresji.

.vproj – VisualSFM Project File, plik projektu używany w oprogramowaniu do rekonstrukcji 3D VisualSFM.
.vs – Vertex Shader File, chociaż głównie związane z grafiką 3D, może być używane w kontekstach wideo do definiowania właściwości shaderów.
.vse – Video Server E Video File, format pliku wideo używany w systemach monitoringu wizyjnego.
.vsp – Corel VideoStudio Project File, plik projektu używany w Corel VideoStudio.
.w32 – WinCAPs Subtitle File, plik napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.webm – WebM Video File, format wideo zaprojektowany do użycia w internecie z wysoką jakością i małym rozmiarem pliku.
.wlmp – Windows Live Movie Maker Project file, plik projektu używany w Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media File, używany przez Windows Media Player.
.wma – Windows Media Audio file, chociaż głównie audio, może być częścią plików wideo.
.wmdb – Windows Media Database File, używany do zarządzania biblioteką mediów w Windows Media Player.
.wmmp – Windows Movie Maker Project File, używany przez starsze wersje Windows Movie Maker.
.wmv – Windows Media Video File, format wideo rozwijany przez Microsoft, popularny w systemach Windows.
.wmx – Windows Media Redirector File, plik przekierowania do strumieni multimedialnych.
.wot – WebEx Recording File, plik nagrań z konferencji przeprowadzanych przez WebEx.
.wp3 – Microsoft Photo Story Project File, plik projektu używany w Microsoft Photo Story.
.wpl – Windows Media Player Playlist, plik listy odtwarzania dla Windows Media Player, który może zawierać odniesienia do plików wideo.
.wtv – Windows Recorded TV Show File, format nagrań telewizyjnych w systemie Windows.
.wvx – Windows Media Video Redirector, plik przekierowania do wideo w Windows Media Format.
.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, format pliku używany do zapisu nagrań ekranowych w Microsoft Expression Encoder.
.xml – XML File, używany do przechowywania danych konfiguracyjnych i metadanych dla plików wideo.

.yuv – Uncompressed YUV Video File, używany w testowaniu i przetwarzaniu obrazu wideo.
.z3d – Zaxwerks 3D File, używany w aplikacjach do tworzenia i animacji 3D.
.zm1, .zm2, .zm3 – ZoneAlarm Mailsafe Renamed File, używane przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania plików.
.zmv – ZSNES Movie File, używany przez emulator ZSNES do nagrywania rozgrywki w grach SNES.
.zoom – Zoom Recording File, używany przez platformę Zoom do zapisywania nagrań wideokonferencji.
.zmv – ZoneAlarm Mailsafe Renamed Video File, używany przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania wideo.
.axv – Annodex Exchange Format, używany do strumieniowego przesyłania danych wideo z metadanymi.
.bdmv – Blu-ray Disc Movie Information File, zawiera informacje o zawartości Blu-ray.
.bik – Bink Video File, format wideo używany głównie w grach komputerowych.
.bin – Binary Video File, ogólne rozszerzenie dla plików binarnych, które mogą zawierać wideo.
.bix – Index File, używane w różnych aplikacjach, które mogą przechowywać dane wideo.
.bsf – Bitstream Font File, używany do przechowywania danych czcionek, ale czasami może być używany w kontekstach multimedialnych.
.cvc – Canvas Sequence Set, używany w oprogramowaniu Canvas do przechowywania sekwencji obrazów, w tym wideo.
.d2v – DVD2AVI File, używany w procesie ripowania DVD do formatu AVI.
.d3v – Datel Video File, format wideo używany w urządzeniach Datel.
.dav – DVR365 Video File, używany przez DVR do zapisu wideo z kamer bezpieczeństwa.
.db2 – Samsung CCTV Video Information File, używany w systemach CCTV Samsunga.
.dif – Digital Interface Format, używany w produkcji wideo profesjonalnej jako format wymiany danych.
.dir – Adobe Director Movie, używany w aplikacjach Adobe Director do tworzenia interaktywnych prezentacji wideo.
.divx – DivX-Encoded Video File, popularny format kompresji wideo, który pozwala na odtwarzanie w wysokiej jakości.

.dix – DivX Video File, używany w niektórych aplikacjach do odtwarzania i edycji wideo DivX.
.dlx – Sony VDU Video File, używany w starszych urządzeniach Sony do przechowywania wideo.
.dmx – Source Filmmaker Project File, format projektu używany przez Source Filmmaker do tworzenia animacji i filmów.
.dnc – DigitalNest Video File, używany w niektórych systemach cyfrowego przechowywania wideo.
.dpa – DrawPlus Animation File, format animacji używany w Serif DrawPlus.
.dpf – Dargon Project File, używany w oprogramowaniu do zarządzania projektami multimedialnymi.
.dpg – Nintendo DS Movie File, format wideo używany na przenośnych konsolach Nintendo DS.
.dsk – DVDStyler Project File, plik projektu używany w DVDStyler do tworzenia DVD.
.dsm – Digital Sound Module, chociaż głównie format audio, może być używany w kontekstach multimedialnych.
.dsv – DeSmuME Save File, plik zapisu stanu w emulatorze Nintendo DS, który może zawierać wideo.
.dvr – Microsoft Recorded TV Show, format wideo nagrany przez Media Center w Windows.
.dvx – DivX Video File, inna forma plików wideo zakodowanych przez DivX.
.dx – Deus Ex Map File, używany w grze Deus Ex, może zawierać elementy wideo.
.eye – Eyetv Recording File, format nagrań używany przez Elgato EyeTV.
.ezt – EasyTitles File, używany do dodawania napisów do wideo.
.f4p – Adobe Flash Protected Media File, format wideo używany do chronionych treści w Adobe Flash.
.f4v – Flash MP4 Video File, rozszerzenie stosowane w plikach wideo Flash, które używają kodeka H.264.
.fbr – FlashBack Screen Recording, format nagrania ekranu używany przez BB FlashBack.
.fbz – FlashBack Screen Recorder Compressed Movie, skompresowany plik nagrań ekranu BB FlashBack.
.fcarch – Final Cut Pro Archive, format archiwum używany do przechowywania projektów w Final Cut Pro.

.fcproject – Final Cut Pro X Project File, format pliku projektu używany w Final Cut Pro X.
.ffd – FFmpeg Data File, używany w procesach kodowania/dekodowania przez FFmpeg.
.ffm – FFmpeg Stream File, używany do strumieniowego przesyłania wideo za pomocą FFmpeg.
.flc – FLIC Animation File, używany dla animacji w starszych aplikacjach graficznych.
.fli – FLIC Animation File, podobnie jak FLC, stosowany do animacji.
.flv – Flash Video File, popularny format wideo używany głównie do strumieniowania wideo w internecie.
.flx – Felix Project, chociaż rzadziej używane, może zawierać elementy multimedialne.
.g2m – GoToMeeting Recording File, format nagrań wideo z narzędzia konferencyjnego GoToMeeting.
.gfp – GreenForce-Player Protected Media File, format używany przez GreenForce-Player do zabezpieczania multimediów.
.gl – GRASP Animation File, używany do tworzenia animacji w GRASP.
.gom – GOM Media File, specyficzny format plików wideo dla GOM Player.
.grasp – GRASP Project File, projekt w GRASP, również związany z animacjami.
.gts – CaptiveWorks PVR File, format stosowany w odbiornikach CaptiveWorks do nagrywania telewizji.
.gxf – General eXchange Format File, używany w profesjonalnych systemach telewizyjnych i radiowych do wymiany materiałów wideo.
.h264 – H.264 Video File, używany do zapisu plików wideo w tym kodeku bez kontenera.
.h265 – H.265 Video File, używany do zapisywania wideo w kodeku H.265, znany również jako HEVC.
.hdmov – High-Definition QuickTime Movie, używany do zapisywania wideo w wysokiej rozdzielczości.
.hevc – High Efficiency Video Coding file, plik wideo zakodowany przy użyciu kodeka wideo H.265.
.hmv – Hierarchical Music Video File, używany do zapisywania wideo i danych audio w zagnieżdżonej formie.
.imovieproject – iMovie Project File, plik projektu używany w starszych wersjach iMovie.

.ismv – IIS Smooth Streaming Video File, używany w strumieniowaniu wideo przez serwery Microsoft IIS.
.iva – Surveillance Video File, używany w systemach monitoringu.
.ivf – Indeo Video Format, stary format wideo, wspierany przez starsze wersje systemów Windows.
.ivr – Internet Video Recording, format używany przez RealPlayer do zapisywania wideo z internetu.
.ivs – Internet Streaming Video, format używany do strumieniowego przesyłania wideo przez internet.
.izz – Isadora Media Control Project, projekt mediów kontrolnych w Isadora.
.izzy – Isadora Project File, inny format projektu używany w Isadora dla projektów multimedialnych.
.jss – JACOSub Subtitle File, format pliku napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.jts – Cyberlink AVCHD Video File, format wideo stosowany przez oprogramowanie Cyberlink.
.jtv – JRiver TV File, używany przez JRiver Media Center do zarządzania treściami telewizyjnymi.
.k3g – 3GP Mobile Phone Video File, format wideo używany na starszych telefonach komórkowych.
.kdenlive – Kdenlive Project File, plik projektu dla edytora wideo Kdenlive.
.kmv – Mobile DJ Video File, format wideo stosowany w aplikacjach do DJ-ingu na mobilne urządzenia.
.kux – Youku Video File, format wideo używany przez chiński serwis streamingowy Youku.
.lrv – Low Resolution Video File, format używany przez kamery GoPro do zapisu niskiej rozdzielczości kopii wideo.
.m15 – MPEG Video, specjalny format używany w starszych urządzeniach do strumieniowego przesyłania muzyki i wideo.
.m1v – MPEG-1 Video File, wersja pliku wideo MPEG-1 bez dźwięku.
.m21 – MPEG-21 File, używany do integracji różnych typów multimedialnych.
.m4e – MPEG-4 Video File, rzadziej spotykane rozszerzenie dla plików MPEG-4.
.mgv – PSP Video File, format używany w PlayStation Portable.

.mjp – Motion JPEG Video File, format używany w niektórych kamerach cyfrowych.
.mk3d – Matroska 3D Video File, wariant pliku Matroska dla wideo 3D.
.mkv – Matroska Video File, popularny format kontenera obsługujący wiele strumieni audio, wideo i napisów.
.ml20 – MPEG-20 File, format przyszłościowych standardów wideo.
.mly – Layer for Moly Editor, używany w edytorze wideo Moly.
.mmv – MicroMV Video File, format używany w starszych kamerach cyfrowych Sony.
.mnv – PlayStation Movie File, używany na starszych konsolach PlayStation.
.moi – Video Recording Metadata File, zawiera metadane dla plików wideo z kamer cyfrowych.
.movhd – QuickTime HD Movie File, wariant pliku QuickTime obsługujący wysoką rozdzielczość.
.movie – QuickTime Movie File, ogólne rozszerzenie dla filmów QuickTime.
.mp21 – MPEG-21 Multimedia Framework, używany do zintegrowanych multimediów.
.mp2v – MPEG-2 Video File, kolejne rozszerzenie pliku wideo MPEG-2.
.mp4v – MPEG-4 Video, format pliku wideo część standardu MPEG-4.
.mpe – MPEG Movie File, skrócone rozszerzenie dla plików MPEG.
.mpeg – MPEG Video File, jeden z bardziej znanych formatów wideo.
.mpeg1 – MPEG-1 Video File, używany w starszych systemach strumieniowego przesyłania.
.mpeg2 – MPEG-2 Video File, format wideo używany głównie w telewizji cyfrowej i DVD.
.mpeg4 – MPEG-4 Video File, nowoczesny format wideo stosowany w mobilnych i internetowych aplikacjach.
.mpg – MPEG Video File, tradycyjne rozszerzenie dla wideo MPEG-1 i MPEG-2.
.mpg2 – MPEG-2 Video File, specyficzne rozszerzenie dla plików wideo MPEG-2.

.mpg4 – Alternatywne rozszerzenie dla MPEG-4 Video File, używane w różnych urządzeniach i aplikacjach.
.mpv – MPEG Elementary Stream Video File, format stosowany dla plików wideo w standardzie MPEG.
.mpv2 – MPEG-2 Video Stream, wariant formatu MPEG-2.
.mqv – Sony Movie Format File, używany przez niektóre kamery cyfrowe Sony.
.msdvd – Windows DVD Maker Project File, plik projektu używany przez Windows DVD Maker.
.mse – MediaShow Slideshow Project File, projekt pokazu slajdów w CyberLink MediaShow.
.msh – Visual Communicator Project File, plik projektu używany w Visual Communicator.
.mswmm – Windows Movie Maker Project, plik projektu używany przez Windows Movie Maker.
.mt2s – MPEG-2 Transport Stream, używany do przechowywania wideo w formacie MPEG-2.
.mtf – Motorola Theme File, choć głównie tematyczny, może zawierać multimedia.
.mts – AVCHD Video File, format wideo wysokiej definicji używany przez wiele cyfrowych kamer wideo.
.mtv – MTV Video Format, format wideo stosowany w niektórych odtwarzaczach MP3/MP4.
.mvb – Multimedia Viewer Book, format używany w starych aplikacjach multimedialnych na systemy Windows.
.mvc – Silicon Graphics Movie Creator File, format wideo używany przez oprogramowanie Silicon Graphics.
.mvd – Movie Edit Pro Video Project File, plik projektu wideo używany przez program Movie Edit Pro.
.mve – Interplay Video File, format wideo używany w grach wyprodukowanych przez Interplay Entertainment.
.mvex – Multimedia Fusion Movement Extension, rozszerzenie używane w Multimedia Fusion, chociaż rzadziej dla wideo.
.mxf – Material Exchange Format File, format pliku wymiany materiałów stosowany w profesjonalnej produkcji i transmisji wideo.
.mxv – MAGIX Video File, format pliku wideo używany przez oprogramowanie MAGIX do edycji wideo.
.mys – MyShow Presentation File, format pliku prezentacji używany przez MyShow.

.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore do tworzenia DVD i Blu-ray.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format wideo używany do strumieniowego przesyłania wideo w Winamp.
.nut – NUT Video Container, otwarty format kontenera wideo zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności i efektywności.
.nvc – Nero Vision Compilation File, plik projektu używany przez Nero Vision do tworzenia kompilacji wideo.
.ogm – Ogg Media File, kontener, który może zawierać strumienie wideo, audio oraz napisy.
.ogv – Ogg Video File, format pliku wideo, który jest częścią projektu Ogg.
.ogx – Ogg Multiplexed Media File, rozszerzenie dla zaawansowanych aplikacji multimedialnych Ogg.
.osp – OpenShot Project File, plik projektu wideo używany przez edytor wideo OpenShot.
.otrkey – OnlineTvRecorder Encoded Video File, plik wideo zakodowany przez OnlineTvRecorder.
.pac – PAC Subtitles File, format pliku napisów używany głównie w produkcji telewizyjnej i filmowej.
.par – Project Archive File, używany do archiwizacji projektów w różnych aplikacjach, może zawierać dane wideo.
.pds – PowerDirector Script File, używany przez CyberLink PowerDirector do zapisywania projektów edycji wideo.
.pgi – Panasonic DVD Recorder File, format pliku informacyjnego używany przez nagrywarki DVD Panasonic.
.photoshow – Roxio PhotoShow Project, plik projektu używany w oprogramowaniu Roxio PhotoShow.
.piv – Pivot Stickfigure Animator File, format pliku animacji stickfigure używany przez Pivot Stickfigure Animator.
.plproj – Adobe Prelude Project File, format pliku projektowego używany przez Adobe Prelude.
.pmf – PSP Movie File, format pliku wideo używany przez PlayStation Portable.
.pmv – Return to Zork Video File, format pliku wideo używany w grze Return to Zork.
.ppj – Adobe Premiere Project File, plik projektu używany przez starsze wersje Adobe Premiere.
.prel – Adobe Premiere Elements Project File, plik projektu używany w Adobe Premiere Elements.

.pro – ProPresenter Export File, format pliku używany przez ProPresenter do eksportu prezentacji.
.prproj – Adobe Premiere Pro Project File, plik projektu używany przez Adobe Premiere Pro.
.prtl – Adobe Premiere Title File, plik tytułowy używany w Adobe Premiere.
.psb – PowerDivX Subtitles File, plik napisów używany w starszych odtwarzaczach DivX.
.psh – Photodex Slide Show, plik prezentacji slajdów używany przez oprogramowanie Photodex.
.pssd – PhotoSuite Slide Show File, format pliku pokazu slajdów używany przez Roxio PhotoSuite.
.pva – PVA Video File, format używany do przechowywania wideo MPEG-2 TS.
.pvr – Personal Video Recorder File, plik wideo używany przez różne oprogramowanie PVR do nagrywania telewizji.
.pxv – Pixbend Media File, format pliku multimedialnego używany przez Pixbend Technology.
.qt – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.qtch – QuickTime Cache File, używany przez QuickTime do przechowywania pamięci podręcznej plików multimedialnych.
.qtl – QuickTime Media Link File, plik odnośnika do mediów QuickTime.
.qtm – QuickTime Movie File, skompresowana wersja pliku wideo QuickTime.
.qtr – QuickTime Extension Resource, rozszerzenie zasobów dla odtwarzacza QuickTime.
.qtx – QuickTime Extension, rozszerzenie pliku dla QuickTime, które może zawierać kod dekodujący formaty wideo.
.r3d – RED Digital Cinema Camera RAW File, format pliku RAW używany przez cyfrowe kamery filmowe RED.
.rcproject – iMovie ’08 Project File, plik projektu iMovie używany w wersji iMovie ’08.
.rmd – RED Metadata File, plik metadanych dla materiału wideo nagranego kamerami RED.
.rmskin – Rainmeter Skin File, chociaż głównie używany do skórek pulpitu, może zawierać elementy multimedialne.
.roq – Id Software Game Video File, używany głównie w grach wyprodukowanych przez Id Software, jak Quake.

.rp – RealPix Clip, format pliku RealPlayer używany do przechowywania obrazów i animacji.
.rts – RealPlayer Streaming Media, format strumieniowy RealPlayer.
.rvl – Muvee Reveal Project File, plik projektu dla oprogramowania Muvee Reveal do tworzenia filmów.
.sbk – SWiSH Project Backup File, plik kopii zapasowej projektu stworzonego w SWiSH.
.scc – Scenarist Closed Caption File, plik napisów używany w tworzeniu DVD.
.scm – ScreenCam Screen Recording, format pliku nagrania ekranu stworzony przez Lotus ScreenCam.
.scn – Truevision Targa Scene File, używany w grafice i animacji, rzadko w kontekście czysto wideo.
.screenflow – ScreenFlow Document, plik dokumentu używany przez ScreenFlow na Mac OS do nagrywania ekranu.
.sec – Samsung Security Video File, format pliku wideo używany w systemach zabezpieczeń Samsung.
.sedprj – Slideshow Edit Project, plik projektu pokazu slajdów.
.seq – Norpix StreamPix Sequence, używany w systemach przechwytywania wideo wysokiej prędkości.
.sfd – Sonic Foundry Discrete Track File, używany w oprogramowaniu do edycji dźwięku i wideo Sonic Foundry.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, format pliku używany przez starsze oprogramowanie Sonic Foundry do przechwytywania wideo.
.siv – Silicon Imaging Video File, używany przez kamery cyfrowe Silicon Imaging.
.smi – Self-Mounting Image, chociaż głównie używany do dysków obrazu, czasami może być używany do załączania wideo.
.smil – Synchronized Multimedia Integration Language, format używany do opisu multimediów, w tym wideo, które jest odtwarzane w synchronizacji.
.smk – Smacker Video File, format wideo używany w wielu grach komputerowych dla skompresowanych klipów wideo.
.sml – Simple Markup Language, używany do definiowania interaktywnych multimediów, w tym elementów wideo.
.smv – SigmaTel Motion Video File, format pliku wideo używany w niektórych odtwarzaczach MP3.
.sol – Flash Local Shared Object, znany jako plik cookie Flash; może przechowywać ustawienia dla wideo Flash.

.spj – Microsoft Project Subproject File, chociaż to format projektu, może zawierać odniesienia do plików wideo w zarządzanych projektach.
.spl – FutureSplash Animator Document, stary format pliku dla animacji, które mogą zawierać wideo.
.ssm – Standard Streaming Metafile, format używany do strumieniowego przesyłania multimediów.
.stx – Pinnacle Studio Project File, format pliku projektu wideo używany w Pinnacle Studio.
.svi – Samsung Video File, specyficzny format pliku wideo używany przez przenośne odtwarzacze firmy Samsung.
.swf – Shockwave Flash, format pliku dla animacji lub aplikacji internetowych, który może zawierać wideo.
.swi – SWiSH Project File, plik projektu dla oprogramowania SWiSH do tworzenia animacji podobnych do Flash.
.swt – Shockwave Flash Template, szablon dla plików Flash, który może być używany do generowania wideo Flash.
.tda3mt – DivX Author Template, plik szablonu używany w DivX Author do tworzenia projektów wideo DivX.
.tix – DivX Video Download Activation File, używany do aktywacji pobierania wideo w DivX.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, używany przez oprogramowanie Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tp0 – Mascom PVR Video File, używany w niektórych odbiornikach Personal Video Recorder (PVR).
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany przez TMPGEnc do edycji wideo.
.trp – HD Video Transport Stream, format pliku wideo używany w telewizji cyfrowej.
.ts – Video Transport Stream File, używany do przechowywania wideo MPEG-2 przeznaczonego do nadawania.
.tsp – TrueSpeech Audio File, zawiera ścieżkę dźwiękową, czasami używana w plikach wideo.
.tvrecording – BTV TV Recording File, format używany przez aplikację BTV do nagrywania telewizji.
.tvs – TeamViewer Video Session File, używany do zapisywania sesji wideo w TeamViewer.
.usf – Universal Subtitle Format File, format napisów do filmów.
.usm – USM Video File, format pliku wideo używany w wielu grach wideo.

Oczywiście! Oto kolejna partia rozszerzeń plików wideo, które są używane w różnych aplikacjach multimedialnych:

.vcpf – VideoCleaner Project File, plik projektu używany w VideoCleaner, narzędziu do analizy i poprawy wideo.
.vcr – ATI Video Card Video Record, format pliku używany przez oprogramowanie ATI do nagrywania wideo.
.vcv – ViewCave Video File, format pliku wideo stosowany przez platformę ViewCave.
.veg – Vegas Video Project, plik projektu wideo używany przez Sony Vegas.
.vem – Meta Media File, używany w niektórych aplikacjach multimedialnych.
.vf – Vegas Movie Studio project file, używany do zapisywania projektów wideo w Vegas Movie Studio.
.vfw – Video for Windows, legacy multimedia format created by Microsoft.
.vid – Generic Video File, używany przez wiele aplikacji do przechowywania wideo.
.video – HTML5 Video File, używany do osadzania wideo w stronach internetowych za pomocą HTML5.
.viv – VivoActive Video File, starszy format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.vivo – Vivo Video File, używany przez oprogramowanie Vivo do strumieniowego przesyłania wideo.
.vlab – VisionLab Studio project file, używany w FXhome VisionLab Studio do tworzenia efektów wizualnych.
.vmd – Vocaloid Motion Data File, używany do animacji postaci w Vocaloid.
.vmf – Valve Material File, używany w grach na silniku Source, czasami zawiera wideo.
.vob – DVD Video Object File, zawiera dane multimedialne zapisane na DVD.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, format wideo używany przede wszystkim w Flash Video.
.vp7 – TrueMotion VP7 Video File, format wideo używany przez On2 Technologies.
.vp8 – Video file encoded with VP8 video codec, używany w formacie WebM.
.vp9 – Video file encoded with VP9 video codec, nowocześniejszy format wideo używany w formacie WebM dla lepszej kompresji.
.vproj – VisualSFM Project File, plik projektu używany w oprogramowaniu do rekonstrukcji 3D VisualSFM.

.vs – Vertex Shader File, chociaż głównie związane z grafiką 3D, może być używane w kontekstach wideo do definiowania właściwości shaderów.
.vse – Video Server E Video File, format pliku wideo używany w systemach monitoringu wizyjnego.
.vsp – Corel VideoStudio Project File, plik projektu używany w Corel VideoStudio.
.w32 – WinCAPs Subtitle File, plik napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.webm – WebM Video File, format wideo zaprojektowany do użycia w internecie z wysoką jakością i małym rozmiarem pliku.
.wlmp – Windows Live Movie Maker Project file, plik projektu używany w Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media File, używany przez Windows Media Player.
.wma – Windows Media Audio file, chociaż głównie audio, może być częścią plików wideo.
.wmdb – Windows Media Database File, używany do zarządzania biblioteką mediów w Windows Media Player.
.wmmp – Windows Movie Maker Project File, używany przez starsze wersje Windows Movie Maker.
.wmv – Windows Media Video File, format wideo rozwijany przez Microsoft, popularny w systemach Windows.
.wmx – Windows Media Redirector File, plik przekierowania do strumieni multimedialnych.
.wot – WebEx Recording File, plik nagrań z konferencji przeprowadzanych przez WebEx.
.wp3 – Microsoft Photo Story Project File, plik projektu używany w Microsoft Photo Story.
.wpl – Windows Media Player Playlist, plik listy odtwarzania dla Windows Media Player, który może zawierać odniesienia do plików wideo.
.wtv – Windows Recorded TV Show File, format nagrań telewizyjnych w systemie Windows.
.wvx – Windows Media Video Redirector, plik przekierowania do wideo w Windows Media Format.
.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, format pliku używany do zapisu nagrań ekranowych w Microsoft Expression Encoder.
.xml – XML File, używany do przechowywania danych konfiguracyjnych i metadanych dla plików wideo.
.y4m – YUV4MPEG2 Video File, format wideo używany głównie w obróbce wideo i benchmarkingu.

.yog – YUV Ogg File, wariant formatu Ogg używany dla danych wideo w formacie YUV.
.yuv – Uncompressed YUV Video File, używany w testowaniu i przetwarzaniu obrazu wideo.
.z3d – Zaxwerks 3D File, używany w aplikacjach do tworzenia i animacji 3D.
.zm1, .zm2, .zm3 – ZoneAlarm Mailsafe Renamed File, używane przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania plików.
.zmv – ZSNES Movie File, używany przez emulator ZSNES do nagrywania rozgrywki w grach SNES.
.zoom – Zoom Recording File, używany przez platformę Zoom do zapisywania nagrań wideokonferencji.
.zvp – Zoom Video Project, plik projektu wideo stworzony w Zoom Video Editor.
.axv – Annodex Exchange Format, używany do strumieniowego przesyłania danych wideo z metadanymi.
.bdmv – Blu-ray Disc Movie Information File, zawiera informacje o zawartości Blu-ray.
.bik – Bink Video File, format wideo używany głównie w grach komputerowych.
.bin – Binary Video File, ogólne rozszerzenie dla plików binarnych, które mogą zawierać wideo.
.bix – Index File, używane w różnych aplikacjach, które mogą przechowywać dane wideo.
.bsf – Bitstream Font File, używany do przechowywania danych czcionek, ale czasami może być używany w kontekstach multimedialnych.
.cvc – Canvas Sequence Set, używany w oprogramowaniu Canvas do przechowywania sekwencji obrazów, w tym wideo.
.d2v – DVD2AVI File, używany w procesie ripowania DVD do formatu AVI.
.d3v – Datel Video File, format wideo używany w urządzeniach Datel.
.dav – DVR365 Video File, używany przez DVR do zapisu wideo z kamer bezpieczeństwa.
.db2 – Samsung CCTV Video Information File, używany w systemach CCTV Samsunga.
.dif – Digital Interface Format, używany w produkcji wideo profesjonalnej jako format wymiany danych.
.dir – Adobe Director Movie, używany w aplikacjach Adobe Director do tworzenia interaktywnych prezentacji wideo.

.divx – DivX-Encoded Video File, popularny format kompresji wideo, który pozwala na odtwarzanie w wysokiej jakości.
.dix – DivX Video File, używany w niektórych aplikacjach do odtwarzania i edycji wideo DivX.
.dlx – Sony VDU Video File, używany w starszych urządzeniach Sony do przechowywania wideo.
.dmx – Source Filmmaker Project File, format projektu używany przez Source Filmmaker do tworzenia animacji i filmów.
.dnc – DigitalNest Video File, używany w niektórych systemach cyfrowego przechowywania wideo.
.dpa – DrawPlus Animation File, format animacji używany w Serif DrawPlus.
.dpf – Dargon Project File, używany w oprogramowaniu do zarządzania projektami multimedialnymi.
.dpg – Nintendo DS Movie File, format wideo używany na przenośnych konsolach Nintendo DS.
.dsk – DVDStyler Project File, plik projektu używany w DVDStyler do tworzenia DVD.
.dsm – Digital Sound Module, chociaż głównie format audio, może być używany w kontekstach multimedialnych.
.dsv – DeSmuME Save File, plik zapisu stanu w emulatorze Nintendo DS, który może zawierać wideo.
.dvr – Microsoft Recorded TV Show, format wideo nagrany przez Media Center w Windows.
.dvx – DivX Video File, inna forma plików wideo zakodowanych przez DivX.
.dx – Deus Ex Map File, używany w grze Deus Ex, może zawierać elementy wideo.
.eye – Eyetv Recording File, format nagrań używany przez Elgato EyeTV.
.ezt – EasyTitles File, używany do dodawania napisów do wideo.
.f4p – Adobe Flash Protected Media File, format wideo używany do chronionych treści w Adobe Flash.
.f4v – Flash MP4 Video File, rozszerzenie stosowane w plikach wideo Flash, które używają kodeka H.264.
.fbr – FlashBack Screen Recording, format nagrania ekranu używany przez BB FlashBack.
.fbz – FlashBack Screen Recorder Compressed Movie, skompresowany plik nagrań ekranu BB FlashBack.

Absolutnie, oto kolejna grupa rozszerzeń plików wideo, które są używane w różnych aplikacjach multimedialnych:

.fcarch – Final Cut Pro Archive, format archiwum używany do przechowywania projektów w Final Cut Pro.
.fcproject – Final Cut Pro X Project File, format pliku projektu używany w Final Cut Pro X.
.ffd – FFmpeg Data File, używany w procesach kodowania/dekodowania przez FFmpeg.
.ffm – FFmpeg Stream File, używany do strumieniowego przesyłania wideo za pomocą FFmpeg.
.flc – FLIC Animation File, używany dla animacji w starszych aplikacjach graficznych.
.fli – FLIC Animation File, podobnie jak FLC, stosowany do animacji.
.flv – Flash Video File, popularny format wideo używany głównie do strumieniowania wideo w internecie.
.flx – Felix Project, chociaż rzadziej używane, może zawierać elementy multimedialne.
.g2m – GoToMeeting Recording File, format nagrań wideo z narzędzia konferencyjnego GoToMeeting.
.gfp – GreenForce-Player Protected Media File, format używany przez GreenForce-Player do zabezpieczania multimediów.
.gl – GRASP Animation File, używany do tworzenia animacji w GRASP.
.gom – GOM Media File, specyficzny format plików wideo dla GOM Player.
.grasp – GRASP Project File, projekt w GRASP, również związany z animacjami.
.gts – CaptiveWorks PVR File, format stosowany w odbiornikach CaptiveWorks do nagrywania telewizji.
.gxf – General eXchange Format File, używany w profesjonalnych systemach telewizyjnych i radiowych do wymiany materiałów wideo.
.h264 – H.264 Video File, używany do zapisu plików wideo w tym kodeku bez kontenera.
.h265 – H.265 Video File, używany do zapisywania wideo w kodeku H.265, znany również jako HEVC.
.hdmov – High-Definition QuickTime Movie, używany do zapisywania wideo w wysokiej rozdzielczości.
.hevc – High Efficiency Video Coding file, plik wideo zakodowany przy użyciu kodeka wideo H.265.
.hmv – Hierarchical Music Video File, używany do zapisywania wideo i danych audio w zagnieżdżonej formie.

.imovieproject – iMovie Project File, plik projektu używany w starszych wersjach iMovie.
.ismv – IIS Smooth Streaming Video File, używany w strumieniowaniu wideo przez serwery Microsoft IIS.
.iva – Surveillance Video File, używany w systemach monitoringu.
.ivf – Indeo Video Format, stary format wideo, wspierany przez starsze wersje systemów Windows.
.ivr – Internet Video Recording, format używany przez RealPlayer do zapisywania wideo z internetu.
.ivs – Internet Streaming Video, format używany do strumieniowego przesyłania wideo przez internet.
.izz – Isadora Media Control Project, projekt mediów kontrolnych w Isadora.
.izzy – Isadora Project File, inny format projektu używany w Isadora dla projektów multimedialnych.
.jss – JACOSub Subtitle File, format pliku napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.jts – Cyberlink AVCHD Video File, format wideo stosowany przez oprogramowanie Cyberlink.
.jtv – JRiver TV File, używany przez JRiver Media Center do zarządzania treściami telewizyjnymi.
.k3g – 3GP Mobile Phone Video File, format wideo używany na starszych telefonach komórkowych.
.kdenlive – Kdenlive Project File, plik projektu dla edytora wideo Kdenlive.
.kmv – Mobile DJ Video File, format wideo stosowany w aplikacjach do DJ-ingu na mobilne urządzenia.
.kux – Youku Video File, format wideo używany przez chiński serwis streamingowy Youku.
.lrv – Low Resolution Video File, format używany przez kamery GoPro do zapisu niskiej rozdzielczości kopii wideo.
.m15 – MPEG Video, specjalny format używany w starszych urządzeniach do strumieniowego przesyłania muzyki i wideo.
.m1v – MPEG-1 Video File, wersja pliku wideo MPEG-1 bez dźwięku.
.m21 – MPEG-21 File, używany do integracji różnych typów multimedialnych.
.m4e – MPEG-4 Video File, rzadziej spotykane rozszerzenie dla plików MPEG-4.

.m4v – MPEG-4 Video File, format wideo często używany w urządzeniach Apple.
.mgv – PSP Video File, format używany w PlayStation Portable.
.mj2 – Motion JPEG 2000 Video File, format bazujący na JPEG 2000 używany w cyfrowym kinie.
.mjp – Motion JPEG Video File, format używany w niektórych kamerach cyfrowych.
.mk3d – Matroska 3D Video File, wariant pliku Matroska dla wideo 3D.
.mkv – Matroska Video File, popularny format kontenera obsługujący wiele strumieni audio, wideo i napisów.
.mov – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.movieclip – Adobe Animate Movie Clip, plik projektu używany w Adobe Animate.
.mp21 – MPEG-21 Multimedia Framework, używany do zintegrowanych multimediów.
.mp2v – MPEG-2 Video File, kolejne rozszerzenie pliku wideo MPEG-2.
.mp4 – MPEG-4 Video File, jeden z najpopularniejszych formatów wideo, używany w wielu aplikacjach i urządzeniach.
.mp4v – MPEG-4 Video, wariant formatu MP4 używany głównie w strumieniowaniu.
.mpe – MPEG Movie File, wariant pliku MPEG.
.mpeg – MPEG Video File, jeden z bardziej znanych formatów wideo.
.mpeg1 – MPEG-1 Video File, używany w starszych systemach strumieniowego przesyłania.
.mpeg2 – MPEG-2 Video File, format wideo używany głównie w telewizji cyfrowej i DVD.
.mpeg4 – MPEG-4 Video File, nowoczesny format wideo stosowany w mobilnych i internetowych aplikacjach.
.mpg – MPEG Video File, tradycyjne rozszerzenie dla wideo MPEG-1 i MPEG-2.
.mpg2 – MPEG-2 Video File, specyficzne rozszerzenie dla plików wideo MPEG-2.
.mpg4 – MPEG-4 Video File, alternatywne rozszerzenie dla MPEG-4.

.mpl – MPL2 Subtitle File, plik napisów używany wraz z odtwarzaniem filmów.
.mpls – Blu-ray Movie Playlist File, plik playlisty używany na płytach Blu-ray do organizowania kolejności odtwarzania.
.mpv – MPEG Elementary Stream Video File, format stosowany dla plików wideo w standardzie MPEG.
.mpv2 – MPEG-2 Video Stream, wariant formatu MPEG-2.
.mqv – Sony Movie Format File, używany przez niektóre kamery cyfrowe Sony.
.msdvd – Windows DVD Maker Project File, plik projektu używany przez Windows DVD Maker.
.mse – MediaShow Slideshow Project File, projekt pokazu slajdów w CyberLink MediaShow.
.msh – Visual Communicator Project File, plik projektu używany w Visual Communicator.
.mswmm – Windows Movie Maker Project, plik projektu używany przez Windows Movie Maker.
.mt2s – MPEG-2 Transport Stream, używany do przechowywania wideo w formacie MPEG-2.
.mtf – Motorola Theme File, choć głównie tematyczny, może zawierać multimedia.
.mts – AVCHD Video File, format wideo wysokiej definicji używany przez wiele cyfrowych kamer wideo.
.mtv – MTV Video Format, format wideo stosowany w niektórych odtwarzaczach MP3/MP4.
.mvb – Multimedia Viewer Book, format używany w starych aplikacjach multimedialnych na systemy Windows.
.mvc – Silicon Graphics Movie Creator File, format wideo używany przez oprogramowanie Silicon Graphics.
.mvd – Movie Edit Pro Video Project File, plik projektu wideo używany przez program Movie Edit Pro.
.mve – Interplay Video File, format wideo używany w grach wyprodukowanych przez Interplay Entertainment.
.mvex – Multimedia Fusion Movement Extension, rozszerzenie używane w Multimedia Fusion, chociaż rzadziej dla wideo.
.mxf – Material Exchange Format File, format pliku wymiany materiałów stosowany w profesjonalnej produkcji i transmisji wideo.
.mxv – MAGIX Video File, format pliku wideo używany przez oprogramowanie MAGIX do edycji wideo.

.mxy – MAGIX Photo Manager Slideshow File, używany do pokazów slajdów w MAGIX Photo Manager.
.ncor – Adobe Encore Project File, plik projektu używany w Adobe Encore do tworzenia DVD i Blu-ray.
.nsv – Nullsoft Streaming Video File, format wideo używany do strumieniowego przesyłania wideo w Winamp.
.nut – NUT Video Container, otwarty format kontenera wideo zaprojektowany dla maksymalnej elastyczności i efektywności.
.nvc – Nero Vision Compilation File, plik projektu używany przez Nero Vision do tworzenia kompilacji wideo.
.ogm – Ogg Media File, kontener, który może zawierać strumienie wideo, audio oraz napisy.
.ogv – Ogg Video File, format pliku wideo, który jest częścią projektu Ogg.
.ogx – Ogg Multiplexed Media File, rozszerzenie dla zaawansowanych aplikacji multimedialnych Ogg.
.osp – OpenShot Project File, plik projektu wideo używany przez edytor wideo OpenShot.
.otrkey – OnlineTvRecorder Encoded Video File, plik wideo zakodowany przez OnlineTvRecorder.
.pac – PAC Subtitles File, format pliku napisów używany głównie w produkcji telewizyjnej i filmowej.
.par – Project Archive File, używany do archiwizacji projektów w różnych aplikacjach, może zawierać dane wideo.
.pds – PowerDirector Script File, używany przez CyberLink PowerDirector do zapisywania projektów edycji wideo.
.pgi – Panasonic DVD Recorder File, format pliku informacyjnego używany przez nagrywarki DVD Panasonic.
.photoshow – Roxio PhotoShow Project, plik projektu używany w oprogramowaniu Roxio PhotoShow.
.piv – Pivot Stickfigure Animator File, format pliku animacji stickfigure używany przez Pivot Stickfigure Animator.
.plproj – Adobe Prelude Project File, format pliku projektowego używany przez Adobe Prelude.
.pmf – PSP Movie File, format pliku wideo używany przez PlayStation Portable.
.pmv – Return to Zork Video File, format pliku wideo używany w grze Return to Zork.
.ppj – Adobe Premiere Project File, plik projektu używany przez starsze wersje Adobe Premiere.

.prel – Adobe Premiere Elements Project File, plik projektu używany w Adobe Premiere Elements.
.pro – ProPresenter Export File, format pliku używany przez ProPresenter do eksportu prezentacji.
.prproj – Adobe Premiere Pro Project File, plik projektu używany przez Adobe Premiere Pro.
.prtl – Adobe Premiere Title File, plik tytułowy używany w Adobe Premiere.
.psb – PowerDivX Subtitles File, plik napisów używany w starszych odtwarzaczach DivX.
.psh – Photodex Slide Show, plik prezentacji slajdów używany przez oprogramowanie Photodex.
.pssd – PhotoSuite Slide Show File, format pliku pokazu slajdów używany przez Roxio PhotoSuite.
.pva – PVA Video File, format używany do przechowywania wideo MPEG-2 TS.
.pvr – Personal Video Recorder File, plik wideo używany przez różne oprogramowanie PVR do nagrywania telewizji.
.pxv – Pixbend Media File, format pliku multimedialnego używany przez Pixbend Technology.
.qt – QuickTime Movie, format pliku wideo stworzony przez Apple.
.qtch – QuickTime Cache File, używany przez QuickTime do przechowywania pamięci podręcznej plików multimedialnych.
.qtl – QuickTime Media Link File, plik odnośnika do mediów QuickTime.
.qtm – QuickTime Movie File, skompresowana wersja pliku wideo QuickTime.
.qtr – QuickTime Extension Resource, rozszerzenie zasobów dla odtwarzacza QuickTime.
.qtx – QuickTime Extension, rozszerzenie pliku dla QuickTime, które może zawierać kod dekodujący formaty wideo.
.r3d – RED Digital Cinema Camera RAW File, format pliku RAW używany przez cyfrowe kamery filmowe RED.
.rcproject – iMovie ’08 Project File, plik projektu iMovie używany w wersji iMovie ’08.
.rmd – RED Metadata File, plik metadanych dla materiału wideo nagranego kamerami RED.
.rmskin – Rainmeter Skin File, chociaż głównie używany do skórek pulpitu, może zawierać elementy multimedialne.

.rm – RealMedia File, format pliku używany do strumieniowego przesyłania audio i wideo.
.rmvb – RealMedia Variable Bitrate, wariant formatu RealMedia zoptymalizowany dla zmiennego bitrate’u, popularny dla wideo.
.roq – Id Software Game Video File, używany głównie w grach wyprodukowanych przez Id Software, jak Quake.
.rp – RealPix Clip, format pliku RealPlayer używany do przechowywania obrazów i animacji.
.rts – RealPlayer Streaming Media, format strumieniowy RealPlayer.
.rvl – Muvee Reveal Project File, plik projektu dla oprogramowania Muvee Reveal do tworzenia filmów.
.sbk – SWiSH Project Backup File, plik kopii zapasowej projektu stworzonego w SWiSH.
.scc – Scenarist Closed Caption File, plik napisów używany w tworzeniu DVD.
.scm – ScreenCam Screen Recording, format pliku nagrania ekranu stworzony przez Lotus ScreenCam.
.scn – Truevision Targa Scene File, używany w grafice i animacji, rzadko w kontekście czysto wideo.
.screenflow – ScreenFlow Document, plik dokumentu używany przez ScreenFlow na Mac OS do nagrywania ekranu.
.sec – Samsung Security Video File, format pliku wideo używany w systemach zabezpieczeń Samsung.
.sedprj – Slideshow Edit Project, plik projektu pokazu slajdów.
.seq – Norpix StreamPix Sequence, używany w systemach przechwytywania wideo wysokiej prędkości.
.sfd – Sonic Foundry Discrete Track File, używany w oprogramowaniu do edycji dźwięku i wideo Sonic Foundry.
.sfvidcap – Sonic Foundry Video Capture File, format pliku używany przez starsze oprogramowanie Sonic Foundry do przechwytywania wideo.
.siv – Silicon Imaging Video File, używany przez kamery cyfrowe Silicon Imaging.
.smi – Self-Mounting Image, chociaż głównie używany do dysków obrazu, czasami może być używany do załączania wideo.
.smil – Synchronized Multimedia Integration Language, format używany do opisu multimediów, w tym wideo, które jest odtwarzane w synchronizacji.
.smk – Smacker Video File, format wideo używany w wielu grach komputerowych dla skompresowanych klipów wideo.

.sml – Simple Markup Language, używany do definiowania interaktywnych multimediów, w tym elementów wideo.
.smv – SigmaTel Motion Video File, format pliku wideo używany w niektórych odtwarzaczach MP3.
.sol – Flash Local Shared Object, znany jako plik cookie Flash; może przechowywać ustawienia dla wideo Flash.
.spj – Microsoft Project Subproject File, chociaż to format projektu, może zawierać odniesienia do plików wideo w zarządzanych projektach.
.spl – FutureSplash Animator Document, stary format pliku dla animacji, które mogą zawierać wideo.
.ssm – Standard Streaming Metafile, format używany do strumieniowego przesyłania multimediów.
.stx – Pinnacle Studio Project File, format pliku projektu wideo używany w Pinnacle Studio.
.svi – Samsung Video File, specyficzny format pliku wideo używany przez przenośne odtwarzacze firmy Samsung.
.swf – Shockwave Flash, format pliku dla animacji lub aplikacji internetowych, który może zawierać wideo.
.swi – SWiSH Project File, plik projektu dla oprogramowania SWiSH do tworzenia animacji podobnych do Flash.
.swt – Shockwave Flash Template, szablon dla plików Flash, który może być używany do generowania wideo Flash.
.tda3mt – DivX Author Template, plik szablonu używany w DivX Author do tworzenia projektów wideo DivX.
.tix – DivX Video Download Activation File, używany do aktywacji pobierania wideo w DivX.
.tp – Beyond TV Transport Stream File, używany przez oprogramowanie Beyond TV do nagrywania telewizji.
.tp0 – Mascom PVR Video File, używany w niektórych odbiornikach Personal Video Recorder (PVR).
.tpr – TMPGEnc Project File, plik projektu używany przez TMPGEnc do edycji wideo.
.trp – HD Video Transport Stream, format pliku wideo używany w telewizji cyfrowej.
.ts – Video Transport Stream File, używany do przechowywania wideo MPEG-2 przeznaczonego do nadawania.
.tsp – TrueSpeech Audio File, zawiera ścieżkę dźwiękową, czasami używana w plikach wideo.
.tvrecording – BTV TV Recording File, format używany przez aplikację BTV do nagrywania telewizji.

.tvs – TeamViewer Video Session File, używany do zapisywania sesji wideo w TeamViewer.
.usf – Universal Subtitle Format File, format napisów do filmów.
.usm – USM Video File, format pliku wideo używany w wielu grach wideo.
.vcpf – VideoCleaner Project File, plik projektu używany w VideoCleaner, narzędziu do analizy i poprawy wideo.
.vcr – ATI Video Card Video Record, format pliku używany przez oprogramowanie ATI do nagrywania wideo.
.vcv – ViewCave Video File, format pliku wideo stosowany przez platformę ViewCave.
.veg – Vegas Video Project, plik projektu wideo używany przez Sony Vegas.
.vem – Meta Media File, używany w niektórych aplikacjach multimedialnych.
.vf – Vegas Movie Studio project file, używany do zapisywania projektów wideo w Vegas Movie Studio.
.vfw – Video for Windows, legacy multimedia format created by Microsoft.
.vid – Generic Video File, używany przez wiele aplikacji do przechowywania wideo.
.video – HTML5 Video File, używany do osadzania wideo w stronach internetowych za pomocą HTML5.
.viv – VivoActive Video File, starszy format używany do strumieniowego przesyłania wideo.
.vivo – Vivo Software Video File, używany przez Vivo Software do strumieniowego przesyłania wideo.
.vlab – VisionLab Studio Project File, projekt filmowy tworzony w VisionLab Studio.
.vmd – Vocaloid Motion Data File, używany do animacji postaci w Vocaloid.
.vmf – Valve Material File, używany w grach na silniku Source, czasami zawiera wideo.
.vob – DVD Video Object File, zawiera multiplexed Dolby Digital audio i MPEG2 wideo na DVD.
.vp6 – TrueMotion VP6 Video File, format wideo używany głównie w Flash Video.
.vp7 – TrueMotion VP7 Video File, poprzednik formatu wideo VP8.

.vp8 – Video file encoded with VP8 video codec, używany w formacie WebM.
.vp9 – Video file encoded with VP9 video codec, nowocześniejszy format wideo używany w formacie WebM dla lepszej kompresji.
.vproj – VisualSFM Project File, plik projektu używany w oprogramowaniu do rekonstrukcji 3D VisualSFM.
.vs – Vertex Shader File, chociaż głównie związane z grafiką 3D, może być używane w kontekstach wideo do definiowania właściwości shaderów.
.vse – Video Server E video recording, używany w video surveillance systems.
.vsp – Corel VideoStudio Project File, plik projektu używany w Corel VideoStudio.
.w32 – WinCAPs Subtitle File, plik napisów używany w aplikacjach do edycji napisów.
.webm – WebM Video File, format wideo zaprojektowany do użycia w internecie z wysoką jakością i małym rozmiarem pliku.
.wlmp – Windows Live Movie Maker Project file, plik projektu używany w Windows Live Movie Maker.
.wm – Windows Media HD Photo File, używany do przechowywania zdjęć w wysokiej definicji, czasem używany w wideo.
.wma – Windows Media Audio file, chociaż głównie audio, może być częścią plików wideo.
.wmdb – Windows Media Database File, używany do zarządzania biblioteką mediów w Windows Media Player.
.wmmp – Windows Movie Maker Project File, używany przez starsze wersje Windows Movie Maker.
.wmv – Windows Media Video File, format wideo rozwijany przez Microsoft, popularny w systemach Windows.
.wmx – Windows Media Redirector File, plik przekierowania do strumieni multimedialnych.
.wot – WebEx Recording File, plik nagrań z konferencji przeprowadzanych przez WebEx.
.wp3 – Microsoft Photo Story Project File, plik projektu używany w Microsoft Photo Story.
.wpl – Windows Media Player Playlist, plik listy odtwarzania dla Windows Media Player, który może zawierać odniesienia do plików wideo.
.wtv – Windows Recorded TV Show File, format nagrań telewizyjnych w systemie Windows.
.wvx – Windows Media Video Redirector, plik przekierowania do wideo w Windows Media Format.

.xesc – Microsoft Expression Encoder Screen Capture File, format pliku używany do zapisu nagrań ekranowych w Microsoft Expression Encoder.
.xml – XML File, używany do przechowywania danych konfiguracyjnych i metadanych dla plików wideo.
.xmv – Xbox Media Video File, format wideo używany w grach na konsoli Xbox.
.xvid – Xvid Encoded Video File, plik wideo zakodowany przy użyciu kodeka Xvid, popularnego formatu kompresji wideo.
.y4m – YUV4MPEG2 Video File, format wideo używany głównie w obróbce wideo i benchmarkingu.
.yog – YUV Ogg File, wariant formatu Ogg używany dla danych wideo w formacie YUV.
.yuv – Uncompressed YUV Video File, używany w testowaniu i przetwarzaniu obrazu wideo.
.z3d – Zaxwerks 3D File, używany w aplikacjach do tworzenia i animacji 3D.
.zm1, .zm2, .zm3 – ZoneAlarm Mailsafe Renamed File, używane przez ZoneAlarm do bezpiecznego przechowywania plików.
.zmv – ZSNES Movie File, używany przez emulator ZSNES do nagrywania rozgrywki w grach SNES.
.zoom – Zoom Recording File, używany przez platformę Zoom do zapisywania nagrań wideokonferencji.
.zvp – Zoom Video Project, plik projektu wideo stworzony w Zoom Video Editor.
.axv – Annodex Exchange Format, używany do strumieniowego przesyłania danych wideo z metadanymi.
.bdmv – Blu-ray Disc Movie Information File, zawiera informacje o zawartości Blu-ray.
.bik – Bink Video File, format wideo używany głównie w grach komputerowych.
.bin – Binary Video File, ogólne rozszerzenie dla plików binarnych, które mogą zawierać wideo.
.bix – Index File, używane w różnych aplikacjach, które mogą przechowywać dane wideo.
.bsf – Bitstream Font File, używany do przechowywania danych czcionek, ale czasami może być używany w kontekstach multimedialnych.
.cvc – Canvas Sequence Set, używany w oprogramowaniu Canvas do przechowywania sekwencji obrazów, w tym wideo.
.d2v – DVD2AVI File, używany w procesie ripowania DVD do formatu AVI.

.d3v – Datel Video File, format wideo używany w urządzeniach Datel.
.dav – DVR365 Video File, używany przez DVR do zapisu wideo z kamer bezpieczeństwa.
.db2 – Samsung CCTV Video Information File, używany w systemach CCTV Samsunga.
.dif – Digital Interface Format, używany w produkcji wideo profesjonalnej jako format wymiany danych.
.dir – Adobe Director Movie, używany w aplikacjach Adobe Director do tworzenia interaktywnych prezentacji wideo.
.divx – DivX-Encoded Video File, popularny format kompresji wideo, który pozwala na odtwarzanie w wysokiej jakości.
.dix – DivX Video File, używany w niektórych aplikacjach do odtwarzania i edycji wideo DivX.
.dlx – Sony VDU Video File, używany w starszych urządzeniach Sony do przechowywania wideo.
.dmx – Source Filmmaker Project File, format projektu używany przez Source Filmmaker do tworzenia animacji i filmów.
.dnc – DigitalNest Video File, używany w niektórych systemach cyfrowego przechowywania wideo.
.dpa – DrawPlus Animation File, format animacji używany w Serif DrawPlus.
.dpf – Dargon Project File, używany w oprogramowaniu do zarządzania projektami multimedialnymi.
.dpg – Nintendo DS Movie File, format wideo używany na przenośnych konsolach Nintendo DS.
.dsk – DVDStyler Project File, plik projektu używany w DVDStyler do tworzenia DVD.
.dsm – Digital Sound Module, chociaż głównie format audio, może być używany w kontekstach multimedialnych.
.dsv – DeSmuME Save File, plik zapisu stanu w emulatorze Nintendo DS, który może zawierać wideo.
.dvr – Microsoft Recorded TV Show, format wideo nagrany przez Media Center w Windows.
.dvx – DivX Video File, inna forma plików wideo zakodowanych przez DivX.
.dx – Deus Ex Map File, używany w grze Deus Ex, może zawierać elementy wideo.
.eye – Eyetv Recording File, format nagrań używany przez Elgato EyeTV.