Tadeusz Konwicki (1926-2009)

Tadeusz Konwicki (1926-2009)

Tadeusz Konwicki Kancelaria Senatu 01

Tadeusz Konwicki (1926-2009) był polskim pisarzem, reżyserem i scenarzystą, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej literatury powojennej.

Urodził się w Nowej Wilejce na Litwie. W czasie II wojny światowej działał w partyzantce, a po wojnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1949 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz w czasopiśmie “Życie Literackie”. Debiutował w 1951 roku powieścią “Słońce i cień”, która od razu zyskała uznanie krytyków i czytelników.

W swoich utworach Konwicki poruszał tematykę związaną z historią Polski, wojennymi doświadczeniami, a także problemami społecznymi i politycznymi. W 1958 roku wydał powieść “Mała apokalipsa”, która stała się jednym z najważniejszych dzieł polskiej literatury. W 1961 roku nakręcił film na podstawie tej powieści, który otrzymał wiele nagród na festiwalach filmowych.

Konwicki był również autorem scenariuszy do wielu filmów polskich i zagranicznych, m.in. do “Dziadów” Andrzeja Wajdy czy do filmu “La diagonale du fou” Richarda Dembo.

W 1989 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike za powieść “Kalendarz i klepsydra”, a w 2005 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego, jednym z najwyższych odznaczeń państwowych w Polsce. Zmarł w 2009 roku w Krakowie, pozostawiając po sobie bogaty dorobek literacki i filmowy.

Tadeusz Konwicki
Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki (1926-2009) to znany polski pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy. Poniżej przedstawiam niektóre z jego ważniejszych dzieł:

  1. “Mała apokalipsa” (1957)
  2. “Krzyżowcy” (1960)
  3. “Sennik współczesny albo trochę inny” (1963)
  4. “Cztery rano” (1964)
  5. “Lawa” (1967)
  6. “Kompleks polski” (1977)
  7. “Boża podszewka” (1985)
  8. “Kalendarz i klepsydra” (1998)

Tadeusz Konwicki był również autorem scenariuszy do wielu filmów, w tym m.in. “Jowita” (1967) w reżyserii Janusza Morgensterna oraz “Jak daleko stąd, jak blisko” (1972) w reżyserii Tadeusza Konwickiego.