Witold Gombrowicz (1904-1969)

Witold Gombrowicz (1904-1969)

Witold Gombrowicz by Bohdan Paczowski - detail

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach w Polsce. Jego rodzina była zamożna i należała do ziemiaństwa. W latach 1922-1924 Gombrowicz studiował filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, jednak przerwał studia przed zdaniem egzaminów.

W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, Gombrowicz udał się do Argentyny, gdzie zamierzał spędzić tylko krótki czas, lecz wskutek wybuchu wojny pozostał tam na stałe. W Argentynie pracował jako nauczyciel języka polskiego, a jego twórczość literacka była nieznana w Polsce aż do lat 50.

Pierwszą powieść Gombrowicza była “Ferdydurke”, która została wydana w 1937 roku. Książka ta była satyrą na polskie społeczeństwo i kulturę, oraz poruszała temat młodzieńczej niepewności i chaosu. Książka spotkała się z negatywnymi recenzjami w Polsce, ale została doceniona przez krytyków za granicą.

W Argentynie Gombrowicz kontynuował swoją twórczość pisarską, pisząc powieści, opowiadania i sztuki teatralne. Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest powieść “Pornografia”, która opowiada o dwóch polskich mężczyznach, którzy w 1939 roku spotykają się w Argentynie i zaczynają eksperymentować z erotyzmem i przemocą. Książka ta była skandaliczna i wywołała kontrowersje.

W 1963 roku Gombrowicz powrócił do Europy, gdzie spotkał się z uznaniem krytyków i czytelników. W 1967 roku otrzymał nagrodę im. Goethego, a w 1969 roku zmarł w Vence we Francji.

Witold Gombrowicz jest uważany za jednego z największych pisarzy polskich XX wieku i był pionierem w zakresie eksperymentowania z językiem i stylem w literaturze. Jego dzieła skupiają się na tematach takich jak tożsamość, indywidualizm, kultura i społeczeństwo. Jego praca miała ogromny wpływ na literaturę polską i na światowy modernizm.

Witold Gombrowicz był polskim pisarzem, dramaturgiem i eseistą, który wywarł znaczny wpływ na literaturę i kulturę w Polsce. Jego prace charakteryzowały się oryginalnym stylem i odważnym podejściem do tematów, co przyniosło mu zarówno uznanie, jak i kontrowersje.

Gombrowicz rozpoczął swoją karierę literacką w latach trzydziestych XX wieku, publikując swoje pierwsze opowiadania i eseje. Jego debiutancka powieść, “Ferdydurke”, wydana w 1937 roku, stała się jednym z najważniejszych dzieł polskiej literatury, wprowadzając innowacyjne podejście do narracji i rozbijając konwencje literackie.

Witold Gombrowicz (1904-1969)

Wpływ Gombrowicza na polskie wydawnictwa i pisarstwo polegał przede wszystkim na jego innowacyjnym stylu i odważnym podejściu do tematów. W swoich pracach poruszał kwestie tożsamości, seksualności i tabu, co wywołało kontrowersje w polskim społeczeństwie. Jego dzieła przyczyniły się do zmiany polskiej literatury i kultury, a także otworzyły drogę dla kolejnych pokoleń pisarzy.

Kontrowersje wokół Gombrowicza były związane z jego podejściem do polskiej tradycji i kultury. Był krytyczny wobec narodowych mitów i symboli, co wywołało niechęć niektórych Polaków. W latach pięćdziesiątych wyjechał na emigrację do Argentyny, gdzie kontynuował swoją twórczość. W Polsce był uważany za kontrowersyjnego pisarza, jednak z czasem jego prace zyskały uznanie i docenienie.

Wnioskując, Witold Gombrowicz wywarł ogromny wpływ na polskie wydawnictwa i pisarstwo, przyczyniając się do zmiany konwencji literackich i otwierając drogę dla kolejnych pokoleń pisarzy. Jego odważne podejście do tematów wywołało kontrowersje, ale jednocześnie pozwoliło na otwarcie dyskusji o tabu i tożsamości w polskim społeczeństwie.

Po wyjeździe Gombrowicza na emigrację do Argentyny, jego prace były kontynuowane i rozwijane przez kolejne pokolenia polskich pisarzy, którzy czerpali inspirację z jego twórczości. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w Polsce wykształciło się tzw. “Nowe Fale”, czyli grupy młodych pisarzy, którzy kontynuowali drogę zapoczątkowaną przez Gombrowicza. Do najważniejszych z nich należeli m.in. Tadeusz Konwicki, Marek Hłasko i Jerzy Pilch.

W Polsce po 1989 roku, po upadku systemu komunistycznego, Gombrowicz stał się symbolem wolności i niezależności w kulturze. Jego prace stały się obowiązkową lekturą w polskich szkołach i uczelniach, a w 2004 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza, przeprowadzono rok Gombrowiczowski, który poświęcony był jego twórczości i dziedzictwu.

Witold Gombrowicz to jedna z najważniejszych postaci w polskiej literaturze XX wieku, który wywarł ogromny wpływ na kulturę i sztukę w Polsce. Jego dzieła nadal są czytane i analizowane przez kolejne pokolenia, a jego odważne podejście do tematów i narracji zapoczątkowało nowe nurty w polskiej literaturze. Choć jego prace były kontrowersyjne i wywoływały emocje, to dzięki nim otworzyła się droga do dyskusji o tabu i tożsamości, a polska literatura zyskała nową jakość i niezależność.

Warto również zauważyć, że Gombrowicz nie był tylko pisarzem, ale również teoretykiem literatury. W swoich eseistycznych pracach, m.in. “Dziennik”, analizował i krytykował konwencje literackie oraz podejście do sztuki i kultury w ogóle. Był zwolennikiem wolnej i niezależnej twórczości, wolnej od narzuconych przez społeczeństwo schematów i konwencji.

Gombrowicz był również ważną postacią w polskim życiu kulturalnym w latach przedwojennych. Jego relacje z innymi pisarzami, takimi jak Bruno Schulz czy Julian Tuwim, były bardzo ważne dla rozwoju polskiej literatury i kultury. Współpracował również z wydawnictwami, takimi jak “Skamander” czy “Wiadomości Literackie”, które były ważnymi ośrodkami kulturalnymi w Polsce w tamtym czasie.

Kontrowersje wokół Gombrowicza były związane nie tylko z jego twórczością, ale również z jego osobą. Był uważany za niekonwencjonalnego i ekscentrycznego, co wywoływało u niektórych ludzi niechęć i krytykę. Jego zachowanie, styl ubierania się i styl życia były często poruszane w mediach i dyskusjach publicznych.

Podsumowując, Witold Gombrowicz był jedną z najważniejszych postaci w polskiej literaturze XX wieku, którego wpływ na polskie wydawnictwa i pisarstwo jest nie do przecenienia. Jego innowacyjny styl, odważne podejście do tematów i krytyczne podejście do konwencji literackich wywarły ogromny wpływ na rozwój polskiej literatury i kultury. Choć jego twórczość wywoływała kontrowersje, to dzięki niej otworzyła się droga do dyskusji o tabu i tożsamości w polskim społeczeństwie, a polska literatura zyskała nową jakość i niezależność.

Witold Gombrowicz był również ważną postacią w kulturze europejskiej. Jego twórczość była tłumaczona na wiele języków i zdobyła uznanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W latach pięćdziesiątych XX wieku zwrócił na niego uwagę Albert Camus, który docenił jego twórczość w jednym z artykułów.

Ważnym wydarzeniem w historii recepcji twórczości Gombrowicza było opublikowanie w 1963 roku przez wydawnictwo Gallimard w Paryżu tłumaczenia jego powieści “Ferdydurke” na język francuski, które spotkało się z bardzo pozytywnymi recenzjami w tamtejszej prasie literackiej. Dzięki temu publikacja Gombrowicza w krajach francuskojęzycznych stała się łatwiejsza, co przyczyniło się do rozwoju jego międzynarodowej kariery literackiej.

Witold Gombrowicz był również ważną postacią w europejskim życiu kulturalnym, szczególnie w kręgach artystycznych w Paryżu. Tam też, po wielu latach życia na emigracji, zmarł w 1969 roku.

W Polsce kontynuowano wydawanie i promowanie twórczości Gombrowicza również po jego śmierci. W 1993 roku powstała Fundacja im. Witolda Gombrowicza, której celem jest propagowanie i upowszechnianie jego dziedzictwa kulturowego, a w 2016 roku otwarto Muzeum Witolda Gombrowicza w Radomiu, które dedykowane jest pisarzowi.

Witold Gombrowicz był postacią kontrowersyjną, ale również niezwykle ważną dla polskiej i europejskiej literatury i kultury. Jego innowacyjny styl, odważne podejście do tematów i krytyczne podejście do konwencji literackich wywarły ogromny wpływ na rozwój polskiej i światowej literatury, a jego dziedzictwo kulturowe jest nadal żywe i inspirujące dla kolejnych pokoleń pisarzy i artystów.

Jednym z elementów kontrowersji związanych z osobą Witolda Gombrowicza był jego stosunek do Polski i polskości. Gombrowicz odwoływał się do koncepcji “niekulturalności” i uważał, że Polska i polskość stanowią dla niego jedynie element kulturowy, który nie musi mieć wpływu na jego życie i twórczość. Jego stosunek do polskości budził kontrowersje w Polsce, zwłaszcza w czasach PRL-u, gdzie jego twórczość była uznawana za niepatriotyczną i sprzeczną z oficjalną ideologią.

Innym elementem kontrowersji związanym z Gombrowiczem był jego stosunek do swojej seksualności. Choć w swoich utworach nie poruszał tematyki LGBT, to jego korespondencja i wspomnienia wskazywały na to, że był on homoseksualistą. W Polsce, gdzie wówczas homoseksualizm był traktowany jako dewiacja i przestępstwo, fakt ten był traktowany jako kontrowersyjny.

Mimo tych kontrowersji, twórczość Gombrowicza pozostaje niezwykle ważna dla polskiej i światowej literatury. Jego nowatorski styl, odważne podejście do tematów i krytyczne podejście do konwencji literackich inspirowały kolejne pokolenia pisarzy i artystów.

Oto lista 25 dzieł Witolda Gombrowicza:

 1. “Ferdydurke” (1937)
 2. “Trans-Atlantyk” (1953)
 3. “Pornografia” (1960)
 4. “Dziennik” (1953-1969)
 5. “Kosmos” (1965)
 6. “Iwona, księżniczka Burgunda” (1938)
 7. “Operetka” (1966)
 8. “Pamiętnik z okresu dojrzewania” (1957)
 9. “Ślub” (1969)
 10. “Testament” (1969)
 11. “Kronos” (1967)
 12. “Gombrowicz w Argentynie” (1967)
 13. “Czarownica” (1968)
 14. “Nowe Wszystko” (1971)
 15. “Dziennik 1953-1969. Tom 1” (1986)
 16. “Dziennik 1953-1969. Tom 2” (1986)
 17. “Dziennik 1953-1969. Tom 3” (1987)
 18. “Dziennik 1969-1981” (1992)
 19. “Kronos i inne opowiadania” (1994)
 20. “Dzieła” (1994, wydanie zbiorowe)
 21. “Pisarz i jego śmierć” (1998)
 22. “Gombrowicz i Komański. Korespondencja” (2000)
 23. “Dziennik 1981-1997” (2001)
 24. “Lektury nadobowiązkowe” (2013)
 25. “Tango” (2018)

Witold Gombrowicz był jednym z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku. Jego twórczość charakteryzuje się ironią, absurdem i dekonstrukcją tradycyjnych konwencji literackich. Dzieła Gombrowicza są często analizowane w kontekście egzystencjalizmu i filozofii egzystencjalnej.

Witold Gombrowicz współpracował z wieloma znanymi osobami w różnych dziedzinach. Oto lista co najmniej 18 z nich:

 1. Jerzy Grotowski – polski reżyser teatralny, Gombrowicz współpracował z nim nad adaptacją teatralną swojej powieści “Operetka”.
 2. Jerzy Jarocki – polski reżyser teatralny, współpracował z Gombrowiczem nad inscenizacją jego sztuki “Iwona, księżniczka Burgunda”.
 3. Jan Kott – polski krytyk teatralny i teatrolog, był bliskim przyjacielem Gombrowicza i pisał o jego twórczości.
 4. Wojciech Has – polski reżyser filmowy, zrealizował adaptację filmową powieści Gombrowicza “Ferdydurke”.
 5. Andrzej Wajda – polski reżyser filmowy, miał zamiar zrealizować adaptację filmową “Trans-Atlantyku” Gombrowicza, jednak projekt nie doszedł do skutku.
 6. Tadeusz Kantor – polski reżyser teatralny i artysta, Gombrowicz wpływał na twórczość Kantora swoją estetyką.
 7. Mieczysław Kotlarczyk – polski reżyser teatralny, zrealizował kilka spektakli opartych na tekstach Gombrowicza.
 8. Zbigniew Cybulski – polski aktor filmowy, wystąpił w filmie “Ferdydurke” w reżyserii Wojciecha Hasa, będącym adaptacją powieści Gombrowicza.
 9. Jan Błoński – polski krytyk literacki, pisał o twórczości Gombrowicza.
 10. Kazimierz Brandys – polski pisarz, był bliskim przyjacielem Gombrowicza i często korespondowali ze sobą.
 11. Jarosław Iwaszkiewicz – polski pisarz, Gombrowicz mieszkał wraz z nim w pałacu w Zakopanem przez pewien czas.
 12. Bohdan Korzeniewski – polski krytyk literacki, publikował eseje i artykuły na temat twórczości Gombrowicza.
 13. Janina Gombrowicz – żona Witolda Gombrowicza, była jednym z najważniejszych współpracowników pisarza i zajmowała się jego korespondencją.
 14. Czesław Miłosz – polski poeta i pisarz, podziwiał twórczość Gombrowicza i wspierał jego pracę.
 15. Kazimierz Wyka – polski literaturoznawca, zajmował się badaniem twórczości Gombrowicza.
 16. Paweł Hertz – polski pisarz i tłumacz, współpracował z Gombrowiczem przy tłumaczeniu jego dzieł na język franc